MUZEE SI COLECTII MUZEALE- INSTITUTII DE CULTURA PROFESIONALA. Nota IV – CONF. DR. FARM. ZISI ST. FARSIROTU (1916-2009,)- CREATOR DE COLECTII DE ISTORIA FARMACIEI

1 Constanta RIZESCU, 2 Cristina ENCULESCU, 3Ana CARATA

1,2,3Societatea Romana de Istoria Farmaciei (SRIF)

Oamenii sunt mari prin ceea ce lasa in urma lor.

 

Conf. Dr. Farm. Zisi St. FARŞIROTU (07.01.1914-30.05.2009)

97 ani de la nastere, 4 ani de la deces –

 

Rezumat

Tema acestui articol este abordata de noi in notele I-III, cu  referire la patrimoniu universitatii ca patrimoniu national si patrimoniu comun european [1-4,8].

Prin acest articol, dorim sa comemoram 4 ani de la decesul Parintelui Colectiei de Istoria Farmaciei Conferentiar Dr. Farmacist Zisi St. FARSIROTU”. In acest scop, continuam sa facem cunoscuta o alta parte din patrimoniul colectionat, conservat si lasat de Domnul Conferentiar, Facultatii de Farmacie din Bucuresti [6,7]. Textul cuprinde cateva imagini: diplome de studii farmaceutice, in tara si in universitati din strainatate, de la Viena, Praga si Budapesta.

Résumé

Le sujet du cet article est abordé par nous dans les Notes I-III, en référant au patrimoine de l’université en tant que patrimoine national et tant que patrimoine européen commun [1-4,8].

Dans cet article, nous voulons commémorer les quatre ans depuis est survenu la mort du Père de la Collection de l’Histoire de la Pharmacie „Maitre de Conférence Pharmacien PhD Zisi St. Farsirotu. À ce but, nous continuons à faire connaitre une autre partie du patrimoine, collecté, conservé et laissé par M. Conférencier, à la Faculté de Pharmacie de Bucarest [6,7].

Le texte content quelques photos: diplômes d’études pharmaceutique dans le pays et à l’étranger, dans les universités de Vienne, de Budapest et de Prague.

Introducere

In sensul motto-ului expus, omagiem personalitatea dascalului nostru, Conferentiar Dr. Farm. Zisi St. FARSIROTU (07 ianuarie 1916 – 30 mai 2009), creatorul Colectiei de Istoria Farmaciei (care-i poarta numele), a Facultatii de Farmacie din Bucuresti. Dupa 97 ani de la nastere si 4 ani de la deces, prezenta spirituala a profesorului este permanenta in activitatea noastra. Colectia pe care a creat-o in anii 1960-1963 [6], gestionata cu responsabilitate de personalul disciplinei (cadre didactice si auxiliar), este o veritabila baza de invatamant pentru studentii Facultatii. Valorificarea patrimoniului farmaceutic istoric al Colectiei, ca patrimoniu al Facultatii, Universitatii, national si comun european, este continua. Continuitatea este asigurata de Bursa de Excelenta „Conferentiar Dr. Farm Z. St. Farsirotu”, pentru cea mai buna lucrare elaborata de un student, oferita de Familia Farsirotu,contributie financiara a Prof. Mihaela Firsirotu[1] D.Ph., fiica. Valorificarea este autentica si prin lucrarile comunicate la congrese nationale si internationale, precum si prin publicare in reviste din tara si strainatate [1-5].

 

Diploma, hartie Foto, 1830, Stefan Oravetz, Univ. din Pesta (Budapesta) Universitate Pestinensi in Hungaria,

Diplôme, papier –photographique, 1830, Stefan Oravetz, Universitate Pestinensi in Hungaria

MUZEE SI COLECTII MUZEALE- INSTITUTII DE CULTURA PROFESIONALA. Nota IV CONF. DR. FARM. ZISI ST. FARSIROTU (1916-2009,)- CREATOR DE COLECTII DE ISTORIA FARMACIEI

1 Constanta RIZESCU, 2 Cristina ENCULESCU, 3Ana CARATA

1,2,3Societatea Romana de Istoria Farmaciei (SRIF)

Oamenii sunt mari prin ceea ce lasa in urma lor.

 

Conf. Dr. Farm. Zisi St. FARSIROTU (07.01.1914-30.05.2009)

97 ani de la nastere, 4 ani de la deces –

 

Rezumat

Tema acestui articol este abordata de noi in notele I-III, cu  referire la patrimoniu universitatii ca patrimoniu national si patrimoniu comun european [1-4,8].

Prin acest articol, dorim sa comemoram 4 ani de la decesul Parintelui Colectiei de Istoria Farmaciei Conferentiar Dr. Farmacist Zisi St. FARSIROTU”. In acest scop, continuam sa facem cunoscuta o alta parte din patrimoniul colectionat, conservat si lasat de Domnul Conferentiar, Facultatii de Farmacie din Bucuresti [6,7]. Textul cuprinde cateva imagini: diplome de studii farmaceutice, in tara si in universitati din strainatate, de la Viena, Praga si Budapesta.

Résumé

Le sujet du cet article est abordé par nous dans les Notes I-III, en référant au patrimoine de l’université en tant que patrimoine national et tant que patrimoine européen commun [1-4,8].

Dans cet article, nous voulons commémorer les quatre ans depuis est survenu la mort du Père de la Collection de l’Histoire de la Pharmacie „Maitre de Conférence Pharmacien PhD Zisi St. Farsirotu. À ce but, nous continuons à faire connaitre une autre partie du patrimoine, collecté, conservé et laissé par M. Conférencier, à la Faculté de Pharmacie de Bucarest [6,7].

Le texte content quelques photos: diplômes d’études pharmaceutique dans le pays et à l’étranger, dans les universités de Vienne, de Budapest et de Prague.

Introducere

In sensul motto-ului expus, omagiem personalitatea dascalului nostru, Conferentiar Dr. Farm. Zisi St. FARSIROTU (07 ianuarie 1916 – 30 mai 2009), creatorul Colectiei de Istoria Farmaciei (care-i poarta numele), a Facultatii de Farmacie din Bucuresti. Dupa 97 ani de la nastere si 4 ani de la deces, prezenta spirituala a profesorului este permanenta in activitatea noastra. Colectia pe care a creat-o in anii 1960-1963 [6], gestionata cu responsabilitate de personalul disciplinei (cadre didactice si auxiliar), este o veritabila baza de invatamant pentru studentii Facultatii. Valorificarea patrimoniului farmaceutic istoric al Colectiei, ca patrimoniu al Facultatii, Universitatii, national si comun european, este continua. Continuitatea este asigurata de Bursa de Excelenta „Conferentiar Dr. Farm Z. St. Farsirotu”, pentru cea mai buna lucrare elaborata de un student, oferita de Familia Farsirotu,contributie financiara a Prof. Mihaela Firsirotu[2] D.Ph., fiica. Valorificarea este autentica si prin lucrarile comunicate la congrese nationale si internationale, precum si prin publicare in reviste din tara si strainatate [1-5].

 

Diploma, hartie Foto, 1830, Stefan Oravetz, Univ. din Pesta (Budapesta) Universitate Pestinensi in Hungaria,

Diplôme, papier –photographique, 1830, Stefan Oravetz, Universitate Pestinensi in Hungaria

 

Scoala de Pharmacie- DIPLOMA DE LICENTIAT Nr.32, Michaileanu Marin, 25 Noembr. 1869 (L’École de Pharmacie, Diplôme de Licence,Nr.32, Michaileanu Marin, 25 November 1869); Semnatura Directorului Scoalei, DAVILA, se observa pe coltul din dreapta, jos.

 

Artis Pharmaceutice Magistrum, 55/42 cm., 10.07.1871, Nicolaum Vlade,  Verespalak in Transilvania, Univ. Viena, Fac. Medico-Chirurgicala

 

Universitatea germana din Praga, 1934 (Universitate germanica Pragensi, 1934)

 

Stephan(um) Bota,

Artis Pharmaceutice Magistrum, Univ. „Franz Iosif”Univ. (Universitate Hungarica Francisco-Josephina) Szeget, 21.06.1929

 

Bibliografie

 1. Ana CARATA, Emilia STANCU, Adriana-Elena TAEREL, Constanta RIZESCU, –Muzeele si Colectiile Muzeale Universitare- Institutii de Cultura Profesionala.– Nota I, Planul Strategic al Consiliului International al Muzeelor (CIM) – Reuniunea Nationala Anuala a SRIF, 11-13 Octombrie 2012, in vol. Lucrari in extenso, Ed. SITECH, Craiova, 2012, ISBN 978-606-11-2873-0, pag. 27-32;
 2. 2. Emilia STANCU, Adriana-Elena TAEREL, Ana CARATA, Constanta RIZESCU, Cristina ENCULESCU – Muzeele si Colectiile Muzeale Universitare- Institutii de Cultura Profesionala. Nota II – Muzeul de Istoria Farmaciei la Bucuresti; Reuniunea Nationala Anuala a SRIF, 11-13 Octombrie 2012, in vol. Lucrari in extenso, Ed. SITECH, Craiova, 2012, ISBN 978-606-11-2873-0, pag. 152-158;
 3. Ana CARATA, Emilia STANCU, Adriana-Elena TAEREL, Constanta RIZESCU, Cristina ENCULESCU – Museum and Collections of University Museums – Institutions for professional culture. Note III – Principles and practice of university property. (UMF „Carol Davila” Bucharest, Collection „Conf. Dr. Farm. Zisi St. Farsirotu”, 50 anniversary) – Académie Roumaine, CRIFST-DIS, 23 Oct. 2012; (Se publica in volumul VI – STUDII SI COMUNICARI / DIVIZ. IST. STIINTEI – CRIFST, Academia Romana);
 4. Ana Carata, Emilia Stancu, – Creatori de muzee si coletii muzeale de istoria farmaciei in Romania si relatii internationale, Editura-Tipografie, TotalPrest, Bucuresti, 2010;
  1. Ana Carata si colab. – Das pharmazeutische Fachbuch und sein Einfluss auf die Apothekenpraxis in Rumänien – 40. Kongress für die Geschichte der Pharmazie, Berlin, 14-17 September 2011, p. 38;
  2. Z. St. Farsirotu, – Colectia muzeala de farmacie, Facultatea de Farmacie din Bucuresti – USSM, Soc.Farmacie, Filiala Bucuresti, 27 ianuarie 1983, Manuscris; Retrospective  Medicale, Ed. Med. Buc. 1985, p.715-720;
 5. 7. Z. St. Farsirotu, Semicentenarul Facultatii de Farmacie Bucuresti (1923- 1973), Ed. Med., Bucuresti, 1976;
 6. 8. xxx – CE/CM – (Consiliul Europei/Comitetul Ministrilor), – Recommand. aux gouvern. des Etats membres, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2005)13&Langade=lanFre

[1] Corect, Fîrșirotu –

[2] Corect, Fîrșirotu –

 

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.