În cadrul Spitalului Euroclinic a fost realizat? o interven?ie de microneurochirurgie la un pacient diagnosticat cu craniofaringiom recidivant gigant de 8 centimetri. Pacientul, un tân?r în vârst? de 36 de ani, ?i-ar fi putut pierde complet vederea dac? nu ar fi fost operat din nou. Interven?ia a durat 7 ore ?i a fost efectuat? pro bono de c?tre o echip? interdisciplinar? (ATI, Neurochirurgie) condus? de Dr. Sergiu Stoica, având la dispozi?ie aparatur? de ultim? genera?ie.

Odat? cu aceast? interven?ie, Re?eaua privat? de s?n?tate Regina Maria pune bazele unui program de opera?ii pro bono, în cadrul Spitalului Euroclinic. Acesta va permite efectuarea de opera?ii gratuite lunar sau trimestrial, în func?ie de capacitatea spitalului de a le sus?ine financiar ?i va cuprinde 3 specialit??i medicale: neurochirurgie, chirurgie bariatric? ?i onco-ginecologie. Pacien?ii vor putea aplica pentru a fi selectati in programul de operatii pro bono printr-un formular care poate fi completat pe site-ul www.reginamaria.ro, în sectiunea Pro Bono. Selec?ia cazurilor va fi realizat? de c?tre echipa medical? aferent? fiec?rei specialit??i.

Programul de opera?ii pro bono se va derula sub umbrela Clubului Regal al Medicilor.

 

Interven?ia microneurochirurgical? de excizare a craniofaringiomului de 8 cm a fost extrem de riscant? prin natura ?i localizarea tumorii. Dezvoltându-se în imediata vecinatate a nervilor optici ?i a chiasmei optice, tumora de dimensiune mare a împins aceste structuri nervoase, deformându-le ?i comprimându-le, cu afectarea important? a v?zului. În evaluarea deciziei pentru reinterven?ia chirurgical?, un element foarte important a fost faptul c? pacientul mai avea înc? vedere func?ional? la unul dintre ochi. Dac? nu s-ar fi intervenit chirurgical acum, evolu?ia ar fi fost spre pierderea complet? a vederii în scurt timp.

Unul dintre factorii esen?iali ai succesului acestei interven?ii, dar ?i a altor interven?ii de microneurochirurgie la Spitalul Euroclinic este planificarea celei mai mari p?r?i a opera?iei înainte de a face prima incizie. “O opera?ie veritabil? de microneurochirurgie începe în afara s?lii de opera?ie cu o planificare atent? preoperatorie ?i continu? ulterior, de-a lungul tuturor pa?ilor procedurii. Pregatirea mental?, reproducera experien?elor anterioare, o foarte bun? cunoa?tere a microanatomiei, folosirea unor metode de neuroanestezie de mare calitate, comunicarea fluent? între neurochirurg ?i personalul de sal?, o strategie bine aleas? ?i bine executat? astfel încât s? includ? ?i varia?iile anticipate, toate acestea sunt elemente esen?iale ale microneurochirurgiei moderne.”, a declarant dr. Stoica.

 

Detalii despre interventie

Cornel, un tân?r de doar 36 ani, a inceput sa acuze în 2008 dureri de cap ?i ame?eal?. S-a dovedit c? suferea de craniofaringiom, o tumor? localizat? la baza craniului.

A fost operat în acel an ?i apoi din nou în 2009, deoarece tumora recidivase. Din nefericire, nu s-a reu?it nici de data asta îndep?rtarea complet? a craniofaringiomul, astfel încât în 2011 este diagnosticat cu o nou? recuren??. Deoarece tumora avea dimensiuni mari ?i comprima sistemul ventricular, s-a montat cu succes un drenaj ventriculo-peritoneal pentru evacuarea lichidului cefalorahidian în exces.

De aproximativ doi ani, vederea lui Costel este din ce în ce mai afectat?. Controlul imagistic RMN efectuat în 2013 a decelat o tumor? de dimensiuni mari, de aproximativ 8 cm, care este aderent? la structurile nervoase din vecin?tate, cu distrugerea aproape complet? a glandei hipofize ?i afectarea important? a nervilor optici.

Scopul interven?iei chirurgicale a fost îndep?rtarea unei por?iuni cât mai mari din tumor? pe de o parte, iar pe de alt? parte ameliorarea sau cel pu?in prezervarea func?iei glandei hipofize ?i a vederii. Majoritatea craniofaringioamelor pot fi excizate fie pe cale transfenoidal? prin fosele nazale, fie printr-o craniotomie. În cazul pacientului de fa??, toate datele medicale au indicat craniotomia ca fiind solu?ia optim?. Deoarece pacientul fusese operat în dou? alte rânduri pe cale transfenoidal?, anatomia local? era modificat? cu ?esuturi fibrotice, cicatriciale, ceea ce ar fi îngreunat suplimentar accesul. De asemenea, pentru a proteja cât mai mult nervul optic stâng care era mai pu?in compromis, s-a decis ca interven?ia s? se fac? prin partea dreapt? a tumorei, ceea ce a garantat o lezare cât mai mic? a acestor structuri nervoase.

Dr. Sergiu Stoica este un specialist recunoscut pentru experien?a deosebit? în tehnicile neurochirurgicale minim invazive ?i are ca filosofie folosirea acestor metode moderne chirurgicale ori de câte ori este indicat, pentru a reduce la minim trauma pentru pacient. Acest lucru începe înc? de la piele: p?rul pacientului nu a fost ras decât pe o fâ?ie lat? de maxim 1 cm, iar incizia a fost minim? ?i a fost efectuat? în spatele liniei de inser?ie a p?rului, astfel încât nu va r?mâne nici o cicatrice vizibil?.

S-a practicat un volet osos mic, de aproximativ 4/3 cm, bine plasat astfel încât s? ofere neurochirurgului acces optim spre baza creierului. În plus, voletul fiind situat sub mu?chiul temporal, la sfâr?itul opera?iei nu se va vedea nici o deformare local?.

S-a utilizat un microscop de mare putere care a asigurat o vizualizare adecvat? a structurilor nervoase ?i s-a folosit instrumentar delicat de microchirurgie care a permis microdisec?ia atraumatic? a tumorii de structurile vitale. Imagini ale tumorii au fost proiectate pe un monitor TV în sala de operatie cu ajutorul unui sistem computerizat de naviga?ie 3D, functionând ca un GPS care, în loc de h?r?i, avea imaginile cu RMN-ul pacientului. Aceast? tehnologie modern? a permis neurochirurgului s? verifice cu exactitate unde se afl? diverse structuri nervoase vitale în raport cu tumora. Nervii optici foarte deformati, cu o func?ionare la limit?, au fost manipula?i foarte delicat, pentru a preveni pierderea definitiv? a vederii.

 

Text: Bianca Badescu

 

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.