Protecţia datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE! 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, GALENUS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare în procesul de reclamă, marketing și publicitate desfășurat de societatea noastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a vă avea în vedere în cazul ofertelor pe care le punem la dispoziție. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorul, persoana vizată și alte companii din același grup cu operatorul. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de mail [email protected] De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în state membre ale U.E. sau state terțe. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Societatea este operator autorizat, iar numărul înregistrării ca operator este: 8602/23.04.2014.