Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 24 decembrie 2008, publica trei ordine ale ministrului sanatatii publice, si anume:

1.Ordinul nr. 2 123 din 22 decembrie 2008, privind prelungirea valabilitatii Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 884/2007, pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman, autorizate de punere pe piata in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca ultima zi de valabilitate a preturilor din Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania sa fie 31 ianuarie 2009.

2.Valabilitatea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1 803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, este prelungita pana la data de 31 ianuarie 2009, de Ordinul nr. 2 124 din 22 decembrie 2008, emis de ministrul sanatatii publice.

3.Ordinul ministrului sanatatii nr. 2 125 din 22 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1 803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, modifica si completeaza preturile anumitor produse care se elibereaza pentru bolile specificate si cuprinse in cele doua anexe la ordin, cum sunt: epilepsia, bolile cardiovasculare, boli psihice, leucemiile, transplanturile etc. Acest ordin a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv 24 decembrie 2008.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008 isi prelungeste valabilitatea pana la 31 martie 2009, potrivit Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 2 104/888 din 18 decembrie 2008, privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009 a fost aprobat de Hotararea Guvernului nr. 1 714, din 17 decembrie 2008, pentru aprobarea contractului-cadru pentru acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, contract care va intra in vigoare, asa cum se specifica in text, la 1 aprilie 2009. Hotararea Guvernului nr. 1 714/2008 precizeaza:

 • Normele metodologice de aplicare ale contractului-cadru sunt elaborate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a Colegiului Farmacistilor din Romania, a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical;
 • Serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala, materialele sanitare in tratamentul ambulatoriu si dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizori si casele nationale de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti;
 • Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, care se refera la diagnostic, tratament medico-chirurgical si stomatologic, se elaboreaza de Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si sunt aprobate prin ordin de ministrul sanatatii publice si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, criterii care au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au incheiat contracte cu casele nationale de asigurari de sanatate;
 • O conditie a incheierii contractelor intre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate o reprezinta incadrarea angajamentelor legale in cuantumul/valoarea creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate. Creditele bugetare reprezinta limita superioara a cheltuielilor care urmeaza a fi ordonantate si platite in cursul exercitiului bugetar;
 • Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, furnizarea de medicamente si dispozitive medicale in ambulatoriu, efectuate in cursul lunii decembrie a anului precedent sunt considerate angajamente legale ale anului in curs si se inregistreaza atat la plati, cat si la cheltuieli in anul curent, din creditele bugetare aprobate, insa totalul angajamentelor furnizate nu pot depasi media lunara a primelor 11 luni ale anului precedent, cu mai mult de 5%;
 • Contractul-cadru prevazut de Hotararea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale pentru anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare se aplica pana la 1 aprilie 2009;
 • Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1 714 din 17 decembrie 2008 cuprinde contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, in cadrul caruia sunt precizate dispozitiile generale, dispozitiile generale si conditiile specifice pentru furnizorii de servicii medicale (conditii de eligibilitate, documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare a serviciilor medicale, obligatiile si drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale si obligatiile generale ale caselor de asigurari de sanatate, conditiile de reziliere, suspendare si incetare a contractelor etc.), acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ (conditii de eligibilitate, drepturile si obligatiile furnizorilor de medicamente, precum si obligatiile caselor de asigurari de sanatate; modalitatile de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ; sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si incetare a contractelor de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu); acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu si dispozitii finale.

Prin urmare, in anul 2009 contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate se aplica incepand cu 1 aprilie si cuprinde, in mod nesurprinzator, aceleasi clauze contractuale ca si contractul-cadru incheiat intre furnizorii de servicii medicale si casele nationale de asigurari de sanatate, pe parcursul anului 2008 si pana la abrogarea sa din 1 aprilie 2009.

Alte modificari si completari la acte normative din domeniul farmaceutic si sanitar se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62, din 2 februarie 2009, si anume:
1.Ordinul nr. 74 din 30 ianuarie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1 803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate intra in vigoare la 1 februarie 2009 si precizeaza:

 • Cursurile de schimb valutar utilizate la calculul preturilor de desfacere angro si en detail, precum si la metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor curprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate sunt comunicate de Comisia Nationala de Prognoza, regasindu-se in anexa nr. 6;
 • Preturile cu ridicata a medicamentelor romanesti de uz uman corespunzatoare DCI-urilor (Denumirilor Comerciale Internationale) din sublistele A, B, C1 si C3, de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, se determina in baza unei formule matematice, conform careia pretul cu ridicata maximal actualizat este pretul cu ridicata maximal anterior, inmultit cu suma dintre valoarea lui 1 si fractia dintre diferenta cursului de schimb valutar actualizat si a cursului de schimb valutar anterior si cursul de schimb valutar anterior;

Marinela Manole, consilier juridic
Continuare in numarul urmator

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.