Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

Continuam cu seria de noutati legislative din domeniul medical si farmaceutic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, pe langa Ordinele nr. 74 si nr.75, mentioneaza:
1. Ordinul nr. 76 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 169/2008 privind infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii Publice stabileste redenumirea unor termeni si nominalizeaza Comisia de transparenta, care este formata din 9 membri, reprezentanti de marca ai lumii medicale romanesti;
2. Ordinul nr. 79 din 30 ianuarie 2009 privind prelungirea valabilitatii Ordinului nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, prelungeste aplicabilitatea Ordinului nr. 884/2007 pana la data de 31 martie 2009;
3. Colegiul Medicilor, prin Decizia nr. 1 din 23 ianuarie 2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, stabileste:

 • Conditiile de exercitare a profesiei cu caracter permanent, respectiv profesia de medic si conditiile ce trebuie indeplinite pentru acordarea certificatului de membru si documentele care se depun in vederea eliberarii carnetului de membru;
 • Autorizatiile de libera practica privind exercitarea profesiei de medic pana la preschimbare se echivaleaza cu certificatul de membru;
 • Conditiile de exercitare a profesiei de medic cu caracter temporar sau ocazional, conditii de la care sunt exclusi cetateni (membri) ai Uniunii Europene, Spatiului Economic si Social, si Confederatiei Elvetiene. Acestia nu sunt obligati sa se inscrie in Colegiul Medicilor din Romania;
 • Prevederi referitoare la taxa de inregistrare a medicilor care isi exercita profesia de medic cu caracter temporar sau ocazional, precum si la taxa de duplicat, in caz de pierdere a certificatului de membru;
 • Decizia nr. 1 a Colegiilor Medicilor din Romania contine si 4 anexe in care se regasesc: modelul certificatului de membru, modelul certificatului de membru care se afla in perioada de practica supravegheata, modelul avizului pentru activitatea tempoarara pe teritoriul Romaniei pentru medicii din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana, si modelul avizului pentru exercitarea activitatii medicale cu caracter ocazional pe teritoriul Romaniei, pentru medicii care nu apartin Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

4. Ordinul nr. 172 din 17 februarie 2009 privind aprobarea tarifelor pentru unele activitati desfasurate de Departamentul inspectie farmaceutica din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 25 februarie 2009, precizeaza in anexa la Ordin tarifele pentru inspectiile desfasurate de Departamentul inspectie farmaceutica din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului la distribuitorii angro de medicamente, respectiv:

 • Tariful de 750 de euro pentru inspectia in vederea eliberarii autorizatiei de distributie angro;
 • Tariful de 350 de euro pentru inspectia de urmarire a activitatii desfasurate la distribuitorii angro;
 • Tariful de 350 de euro pentru inspectia in vederea eliberarii autorizatiei de distributie angro pentru agentii de intermediere care efectueaza tranzactii de vanzare, procurare si/sau export de medicamente.

5. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) a emis Hotararea nr. 1 din 10 februarie 2009 a Adunarii generale nationale pentru adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti si Asistentilor Medicali din Romania, care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, Statut prezentat in anexa hotararii. Cuprinde:

 • Denumirea, sediul si forma juridica a OAMGMAMR;
 • Obiectul de activitate – controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical;
 • Atributiile pentru realizarea obiectului de activitate, situatiile in care intervine pierderea calitatii de membru, si anume: prin retragerea calitatii, situatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, si a profesiei de asistent medical, de organizarea si functionarea OAMGMAMR, prezentul statut, de regulamentul de organizare si functionare, precum si de Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, si prin decesul membrului OAMGMAMR;
 • Suspendarea calitatii de membru care intervine in urmatoarele situatii: la cerere (nu mai mult de 5 ani), temporar, prin Hotararea Consiliului National al OAMGMAMR, si in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si de Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania;
 • Modalitatea dobandirii calitatii de membru si pierderea acesteia;
 • Conditiile acordarii titlului de membru fondator si membru de onoare ai OAMGMAMR;
 • Drepturile si obligatiile membrilor, structura organizatorica, organele de conducere atat la nivel teritorial, cat si national;
 • Prevederi referitoare la patrimoniu, care este alcatuit din toatalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite in conditiile legii, si la venituri: taxe de inscriere, cotizatii lunare ale membrilor, donatii si sponsorizari de la persoane fizice si/sau juridice, fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestari stiintifice, incasari din vanzarea publicatiilor proprii, precum si alte surse potrivit reglementarilor legale;
 • Functionarea departamentelor si compartimentelor de specialitate;
 • Raspunderea disciplinara: competenta organelor jurisdictionale, plangerea, procedura de solutionare a plangerilor, cauzele care inlatura raspunderea disciplinara, aplicarea sanctiunii, caile de atac, semnificatia sanctiunilor si prescriptia sanctiunilor disciplinare;
 • In anexele la statut se specifica filialele teritoriale ale OAMGMAMR, sigla proprie, modelul certificatului de membru si fisa de evidenta.

6. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009 s-a publicat Hotararea Guvernului nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor. Temeiul acestei compensari il constituie cresterea accesului la medicamentele acordate in ambulatoriu pensionarilor, incepand cu data de 1 martie 2009, in cadrul acestui program social al Guvernului pentru categoria de pensionari cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna, pentru care se acorda compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale, prevazute in sublista B, la Hotararea Guvernului nr. 720/2008. Totodata, se precizeaza modalitatea si cuantumul de suportare a compensarii.

Marinela Manole, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.