CERCETAREA STIINTIFICA IN UNIVERSITATE Nota 2. Proiecte de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) in Universitate

1Mihai-Lucian STANESCU 2Ana CARATA, 3Adriana-Elena TAEREL, 4Constanta RIZESCU

(1, drd. Facultatea de Farmacie, Bucuresti; 2,3Facultatea de Farmacie, 4SRIF, Bucuresti)

Rezumat

In numarul precedent al acestei reviste (69/Mai 2013, pag. 71-72), am facut o scurta prezentare a Sesiunii de Comunicari Stiintifice Studentesti, organizata de Societatea Studentilor Facultatii de Farmacie din Bucuresti (SSFB), in zilele de 16-17 Mai 2013 [3]. Motto-ul mentionat la acest articol, reda in cateva zeci de cuvinte, rolul universitatilor si specialistilor de valoare pe care-i cuprind, in transmiterea cunoasterii, cu impact asupra dezvoltarii culturii [4].

Supunem atentiei cititorilor acestei reviste, cu precadere comunitatii farmaceutice, un Proiect ce a preocupat corpul didactic al Facultatii de Farmacie din Bucuresti, de peste o jumatate de secol, din anii 1960-1970, Farmacia universitara. Un Proiect similar a concurat cu alte mii de Proiecte depuse la fostul CNCSIS pentru finantare, in sesiunea 2006-2007 [5]. In revista Galenus au fost publicate unele propuneri pentru legiferarea Farmaciei universitare [1].

Readucem in atentia cercetatorilor cu experienta, dar si a celor tineri (studenti, farmacisti si de alte profesiuni), interesati in acest Proiect, propunerile noastre din anii 2002-2007. Totodata, reiteram oferte de parteneriate pentru cercetare stiintifica, puse la dispozitia cercetatorilor de catre institutii competente ale statului, pentru finantarea invatamantului superior in Romania (UEFISCDI). Pachetul de informatii este disponibil pe Internet [6].

Résumé

LA RECHERCHE DANS LUNIVERSITÉ. Note 2. Les projets de Recherche, Développement et Innovation (RDI) dans l’Université

Dans le précédent numéro de ce magazine (69/Mai 2013, pp 71-72), nous avons fait une courte présentation de la session des communications scientifiques de l’étudiants, organisée par l’Association des Etudiants de la Faculté de Pharmacie de Bucarest (SSFB), à 16-17 Mai 2013 [3].

Le Motto mentionné dans cet article, dans des dizaines de mots, montre le rôle des universités et des valeureux spécialistes qu’elles les  inclus, dans la transmission de la connaissance, avec l’impact sur le développement de la culture [4].

Dans cet article, nous soumettons à l’attention des lecteurs de ce magazine, en particulier à la communauté pharmaceutique, un projet portant sur le personnel enseignant de la Faculté de Pharmacie de Bucarest, depuis plus d’un demi-siècle, les années 1960-1970, la pharmacie universitaire. Un projet similaire a participé avec des milliers de projets de financement, soumis à l’ancien CNCSIS en session 2006-2007 [5]. Le magazine Galenus a publié quelques propositions pour la légalisation de la Pharmacie universitaire [1].

Nous rappelons aux chercheurs expérimentés, mais aussi des jeunes (étudiants, pharmaciens et d’autres professions) intéressés par ce projet, nos propositions dans les années 2002-2007. Toutefois, nous réitérons les offres de partenariat pour la recherche scientifique à la disposition des chercheurs par les institutions compétentes de l’État, pour financer l’enseignement supérieur en Roumanie (UEFISCDI). Les informations sont disponibles sur l’Internet [6].

Introducere

Universitatile, indeosebi cele privind stiintele exacte, cuprind specialisti de valoare care reprezinta cunoasterea in domeniul lor de activitate si, totodata, au rolul transmiterii acestei cunoasteri, ceea ce are un impact in dezvoltarea culturii” [4, Acad. Prof. Dr. Gleb Dragan].

Facem de la inceput Precizarea ca acest proiect este o prima propunere. Asteptam opinii, completari si colaborare de la comunitatea farmaceutica, (farmacisti, cadre didactice sau nu-, studenti) si de la toti cei interesati in acest Proiect!

In contextul globalizarii si in special al integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, in vederea liberei circulatii a persoanelor si libera circulatie a unor bunuri, se impune si in domeniul farmaceutic practicarea unui management la cele mai inalte standarde. Realizarea acestui obiectiv este in stansa legatura cu nivelul de pregatire a resurselor umane si calitatea lor. Cercetarea stiintifica universitara poate aduce contributii importante in aceasta directie.

Continuitatea, an dupa an, a sesiunilor de comunicari stiintifice studentesti, atesta preocuparea universitarilor (studenti si cadre didactice), pentru cercetarea stiintifica.

Redam in imagini aspecte de la Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti, (acordare premii si diplome, participare), organizata de Societatea Studentilor  Facultatii de Farmacie din Bucuresti (SSFB), in zilele de 16-17 Mai 2013 [3].

Acordarea Premiilor si Diplomelor

Despre Farmacia universitara

Cu prilejul propunerilor facute in anul 2007 la proiectul Legii Farmaciei [1], se preciza: „Despre farmacia universitara se vorbeste de peste o jumatate de secol, dar nu este reglementata in niciun act juridic”. In propunerile noastre, pe langa cele doua tipuri de farmacii, mentionate in proiectul legii la articolul 3 (comunitare si de spital), iar in text este definita farmacia publica, am definit Farmacia cu circuit deschis, Farmacia cu circuit inchis si Farmacia universitara.

Farmacia universitara este definita ca baza de invatamant, cercetare, productie si distributie de medicamente si alte produse de uz uman si veterinar; se infiinteaza de catre comunitatea universitara, cu respectarea reglementarilor si legilor specifice, nationale si comunitare.

Primul proiect de farmacie universitara a fost elaborat de Conf. dr. farm. Zisi Farsirotu (07.01.1916-30.05.2009), avand o structura organizatorica ampla, care prevedea activitate concomitenta a 60-80 persoane, studenti, cadre didactice, farmacisti, personal auxiliar.

Alte incercari din anii, 1975, 1990, 1997, 2000, 2004,2005-2007, au ramas fara ecou, nu au fost finalizate.

.

Prezentarea Proiectului

Preambul. Farmacistul din ziua de astazi si din viitor, trebuie inzestrat cu toate cunostintele teoretice si practice din domeniul farmaceutic, in interesul sanatatii publice si totodata pentru a demonstra inalta valoare a invatamantului romanesc, atat in tara cat si in strainatate.

Ca profesionist sanitar cu pregatire universitara, farmacistul trebuie sa cunoasca Regulile de Buna Practica Farmaceutica (RBPF), principiile, metodele si tehnicile de management in domeniul sau de activitate, in concordanta cu sistemul organizational si legislativ al intregului sistem sanitar din Romania, cu respectarea drepturilor pacientilor, asa cum au fost formulate in anul 1994 de catre Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, (Euro/OMS) si difuzate tarilor membre [2].

1.-Scopurile proiectului:

– imbunatatirea pregatirii practice a viitorului farmacist,

– cresterea veniturilor patenerilor la acest proiect, prin activitatile care se vor desfasura de catre cadrele didactice, studenti, rezidenti si doctoranzi, in cadrul structurii nou creata,

– aplicarea cunostintelor teoretice in practica farmaceutica,

– implementarea marketingului universitar farmaceutic, respectiv cresterea atractivitatii candidatilor la concursul de admitere in facultatea unde se va implementa acest proiect,

– formarea practica a studentilor si perfectionarea postuniversitara a farmacistilor,  in domenii de interes terapeutic: asigurarea calitatii activiatilor farmaceutice, controlul si supravegherea calitatii, tehnica farmaceutica, farmacoterapie, plante medicinale, management (organizare si conducere farmaceutica) s.a.

2.-Stadiul actual al cunoasterii in domeniu

Proiectul de fata urmareste dezvoltarea structurii institutionale a invatamantului farmaceutic romanesc, pentru perfectionarea invatamantului universitar si postuniversitar, in vederea pregatirii farmacistului la nivelul exigentelor actuale, in concordanta cu tendintele acestui domeniu in alte tari.

Invatamantul farmaceutic, ca de altfel intregul sistem de invatamant din tara noastra, ofera o baza temeinica de cunostinte teoretice si practice viitorului specialist. Totusi, permanent se afirma, de cele mai multe ori de catre tineri, ca ,,multe din cunostintele capatate in facultate nu se intalnesc in practica”. De aceea, pentru realizarea unui program de invatamant universitar si postuniversitar care sa faca din farmacist ,,specialistul numarul 1 in domeniul medicamentului”, este necesara o institutie -baza de invatamant si cercetare – pentru pregatirea practica a resurselor umane farmaceutice cu studii superioare.

Tinerii care se pregatesc in domeniul farmaceutic, la nivel universitar si postuniversitar (rezidentiat, doctorat, cursuri de Educatie Farmaceutica Continua -EFC-), trebuie sa aiba acces la surse institutionale de informare si formare, care sa-i ajute la aplicarea in practica a cunostintelor teoretice acumulate.

Aceste deziderate nu pot fi realizate decat intr-un cadru institutional, o unitate complexa de invatamant care aplica teoria in practica ,,pe viu”, adica in relatie directa cu pacientii si farmacia – ca unitate sanitara si economica de productie si distributie de medicamente. Aceasta unitate trebuie sa fie farmacia universitara, asa cum este clinica universitara pentru studentii si rezidentii din invatamantul medical: cadru didactic-student-pacient.

Avem in vedere pentru acest scop si farmaciile cu circuit inchis – sectii in cadrul unitatilor medicale si de ocrotiri sociale cu paturi. Selectarea unor astfel de unitati si organizarea procesului instructiv-educativ al farmacistilor pentru scopurile ce ni le-am propus, necesita semnarea unui protocol cu Ministerul Sanatatii si Directia (??) de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB), in subordinea carora functioneaza farmaciile cu circuit inchis.

In facultatile de farmacie din tara noastra si in unitatile sanitare din centrele universitare cu facultati de farmacie, nu s-a reusit crearea farmaciei universitare pentru studentii din domeniul farmaciei, dupa modelul clinicii universitare pentru studentii din domeniul medical. Nu a existat nici un proiect elaborat pe aceasta tema, care sa fie evaluat si avizat de catre o comisie de specialitate de la nivelul universitatii sau de catre o unitate (comisie) specializata din cadrul Ministerului Educatiei. Ceea ce s-a denumit ,,Farmacie universitara” in cadrul Facultatilor de Farmacie din Cluj si Iasi, nu corespunde structurii organizatorice unei clinici universitare, unde studentii sa invete sub indrumarea cadrelor didactice, in relatie directa cu pacientul.

In alte tari, ca si la noi, pregatirea practica a farmacistului se face in ultimii/ultimul an de studii universitare, timp de 6 luni, un an sau doi ani, la care se includ si perioadele scurte de practica de vara (2-4 saptamani), la sfarsitul fiecarui an de studii.

In Franta de exemplu, pregatirea universitara a farmacistilor dureaza 6 ani. Studentii care in anul al 6-lea se orienteaza catre domeniul industriei farmaceutice, au la dispozitie laboratoare si instalatii industriale de gabarit redus, pentru realizarea formelor farmaceutice industriale. Totusi, formele farmaceutice realizate de studenti sub indrumarea cadrelor didactice nu sunt folosite, ci se distrug.

Un model de farmacie universitara mai apropiat de ceea ce propunem noi prin acest proiect, am intalnit la Chisinau, in Republica Moldova. Farmacia universitara, subordonata Universitatii de Medicina si Farmacie, are spatiile si compartimentele necesare circuitului functional pentru toate activitatile care trebuie efectuate. Studentul participa efectiv, sub indrumarea cadrului didactic la toate activitatile: -primirea prescriptiilor medicale, -onorarea acesteia, respectiv, eliberarea pe loc a produselor gata preparate, -transmiterea prescriptiilor magistrale la masa de receptura, -prepararea formelor farmaceutice magistrale, -inregistrare-evidenta tehnico-operativa, -eliberarea produselor catre pacienti, insotite de informatiile necesare si consilierea pacientilor, in ordinea solicitarilor si/sau dupa o programare prealabila. La fiecare loc de munca sunt prezente cadre didactice si studenti. Studentii acumuleaza cunostinte de specialitate si experienta in fata pacientului (in oficina, la locul de primire prescriptii, eliberare medicamente), sub supravegherea si indrumarea directa a cadrului didactic. Fiind infiintata inainte de anul 1989, aceasta farmacie nu functioneaza dupa principiile economiei de piata.

3.-Obiectivele proiectului

In concordanta cu scopurile acestui proiect, ne propunem trei obiective principale:

1.- Realizarea unei institutii-for metodologic pentru pregatirea practica a studentilor si perfectionarea profesionala si manageriala postuniversitara a farmacistilor, in vederea exercitarii profesiunii la nivelul exigentelor actuale, precum si pregatirea si perfectionarea in domeniile de organizare si conducere farmaceutica;

2.- Crearea unei baze complexe de date privind medicamentul si farmacia in tara noastra si in alte tari, cu utilizatori multipli, respectiv stocare si distributie de informatii;

3.-Formarea unei echipe de cercetatori tineri in domeniile de practica, organizare si conducere farmaceutica.

4.-Durata si etapele realizarii proiectului

Conform cu obiectivele proiectului, apreciem ca actiunile propuse vor fi executate timp de 2-3 ani, in mai multe etape:

Etape Activitati Termene
I Identificarea spatiilor destinate Farmaciei universitare si obtinerea dreptului de folosire in interesul invatamantului farmaceutic, ca proprietate privata de interes public
II Elaborare Statut si obtinerea personalitatii juridice
III Identificarea potentialilor furnizori de echipamente de  informatica, mobilier, aparatura, instalatii, literarura farmaceutica etc., in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru functionarea farmaciei
IV Amenajarea spatiilor, inclusiv asigurarea conditiilor igieno-sanitare, in vederea dotarii si organizarii proceselor si locurilor de munca, elaborarea fiselor posturilor
V Analiza si evaluarea resurselor umane disponibile si necesare pentru atingerea obiectivelor propuse
VI Asigurarea dotarilor si organizarea proceselor de munca in toate compartimentele structurii organizatorice
VII Functionarea de proba a noii structuri create
VIII Incheierea protocolului cu Ministerul Sanatatii si DSPMB pentru acordarea statutului de Farmacie Universitara unor farmacii cu circuit inchis din Municipiul Bucuresti
IX Evaluarea functionalitatii, eficientei si eficacitatii, fiabilitatii noii structuri, pentru invatamantul farmaceutic, popularizarea stadiului lucrarilor
X Evaluare finala a proiectului, identificarea punctelor slabe si punctelor forte ale proiectului, corectarea erorilor, rationalizarea structurii organizatorice, reformularea activitatilor daca este cazul
?

Termenele de realizare a lucrarilor in cele 10 etape ale proiectului (pot fi si altele) au fost stabilite, avandu-se in vedere faptul ca toate activitatile se vor desfasura in paralel cu sarcinile si atributiile echipei in cadrul actualelor structuri (discipline, alte unitati).

5.-Membrii echipei

Facultatea de Farmacie

Catedra-Legislatie, Management si Marketing farmaceutic,

………………………….

…………………………………………..

– Catedra Tehnica farmaceutica –

………………………………………………..  s.a…………………………….

– ?? ACDFFB-Asociatia Cadrelor Didactice din Fac. Farmacie, Bucuresti, ????????

– Firme farmaceutice cu capital privat…etc

6.-Dotarea Farmaciei Universitare, Buget estimativ

a)- mobilier, aparatura, instalatii – ………..mil………….Ron;

b)- remunerari, alte plati necesare, ….mil……………… Ron,

Total: ……………..RON

7.- Surse de Finantare:

– de la bugetul MEC, (ANCS, pana la data limita stabilita de acesta, pentru competitia de granturi ANCS……),

– de la ACDFFB, prin sponsorizari,

– Asociatii ale farmacistilor,

– alte surse, donatii din tara si/sau strainatate, concesionari etc.

N.B.- Dupa obtinerea acordului partenerilor si membrilor echipei, se poate trece la etapele succesive cuprinse in proiect, elaborarea Protocolului de colaborare, a Statutului si Regulamentului de Functionare, legalizare,  in concordanta cu legislatia nationala.

Acest proiect poate fi dezvoltat si imbunatatit.

Proiecte colaborative de cercetare aplicativa din cadrul Programului Parteneriate – Competitia 2013

Pentru a veni in sprijinul celor interesati, includem cateva informatii utile, primite de noi recent pe cale electronica [6], cu titlul de mai sus.

Pentru luna iunie a.c., termenul depunerii proiectelor este depasit, dar informatiile pot fi utile pentru proiecte viitoare.

Pachetul de informatii (conform Ordinului MEN nr. 3527MD/ 05.04. 2013)  este disponibil la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3286/Program-PARTENERIATE–Proiecte-colaborative-de-cercetare-aplicativa–Competitie-2013.html

Domenii prioritare (Anexa 1)

Ajutorul de stat (Anexa 2)

In functie de tipul organizatiei, fiecare entitate coordonatoare/partenera intr-un proiect trebuie sa completeze, semneze, scaneze si sa incarce in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro, urmatoarele declaratii:

Anexa 2.1 –   Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare
Anexa 2.2 –   Declaratie privind incadrarea intreprinderii,

Anexa 2.3a – Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea organizatiei de cercetare,

Anexa 2.3b –  Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea intreprinderii,

Anexa 2.4 –   Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ,
Anexa 3 – Cererea de finantare*,

Anexa 3.1 – Cererea de finantare (limba romana),

Anexa 3.2 – Cererea de finantare** (limba engleza),

*se completeaza atat in limba romana, cat si in limba engleza si se incarca obligatoriu ca un fisier PDF neprotejat (document generat dintr-un fisier de text in PDF, si NU document scanat) in platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.)

**cursul de schimb pentru euro este cursul BNR la data intocmirii bugetului proiectului.

Fisa de evaluare (Anexa 4),

Acord de parteneriat* (Anexa 5),

Declaratie privind nefinantarea din alte surse* (Anexa 6).
* Aceste documente se completeaza, se semneaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca in platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.

……………………

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare „finalizat”.

Bibliografie

  1. Ana Carata –Propuneri: Proiect – Legea Farmaciei. Partea a II-a. Farmacia azi in Romania –Farmacie europeana, Galenus nr. 6, Ian-Febr. 2007, p. 29-31;
  1. Carata si colab.  – Armonizare legislativa privind Drepturile pacientilor- Legea Nr. 46/ 21 Ianuarie 2003 privind Drepturile  Pacientului (Monitorul Oficial Nr. 51/29 Ianuarie 2003); in vol.– MarketingManagement si Politici de marketing in domeniul farmaceutic – Ed.-Tipo.-Tehnoplast Comp. srl, Bucuresti, 2008, 295 p.;
  2. Ana Carata, Adriana-Elena TAEREL – Cercetarea stiintifica in Universitate, Galenus nr. 69, Mai 2013, p. 71-72;
  3. Gleb Dragan – Reflectii sumare –Editura Academiei Romane, 2010, p. 53;
  4. xxx – Laboratoare de formare a resursei umane si cercetare in practica si administratia farmaceutica, inscris in competitia de granturi din decembrie  2006/2007, CNCSIS.
  5. xxx – http://uefiscdi.gov.ro/articole/3286/Program-PARTENERIATE–Proiecte-colaborative-de-cercetare-aplicativa–Competitie-2013.html

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.