IN MEMORIAM, DR. FARM. EMIL GHERGHIU (20 nov. 1922-23 nov. 1983)

Farmacist primar Maria-Gabriela SULIMAN (Societatea Romana de Istoria Farmaciei – Bucuresti)

 

Rezumat

Emilian Mihail V. Gheorghiu s-a nascut in Bucuresti dintr-o familie de muzicanti. A muncit cu ravna toata viata pentru a se ridica pe plan social si profesional, nedezicandu-se niciodata de originea sa modesta.

A absolvit liceul Dimitrie Cantemir in 1941 si in 1946 Facultatea de Farmacie din Bucuresti. A lucrat la mai multe institutii, printre care Ministerul Afacerilor Interne, industria de medicamente, asistent universitar la Facultatea de Farmacie, sef serviciu stocare la Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale, cercetator stiintific principal la Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice (ICSMCF), redactor principal la Editura Medicala, cercetator stiintific principal la Institutul de Igiena si Sanatate Publica – Laboratorul de organizare si istoria medicinii. Si-a sustinut teza de doctorat in Cluj, la 16 nov. 1968, sub conducerea Prof. Dr. Doc. Valeriu-Lucian Bologa. A publicat peste 80 de lucrari de istoria farmaciei si de educatie sanitara. In amintirea celor care l-au cunoscut si nu numai, va ramane ca un pasionat, competent si apreciat iatroistoric.

Cuvinte cheie: personalitati farmaceutice, farmaco- iatroistoric

Abstract
Emilian Michael V. Gheorghiu was born to a family of musicians, in Bucharest. He laboured with great determination for social and professional betterment, always acknowledging his simple origins. He graduated from the Dimitrie Cantemir highschool in 1941 and the Bucharest Faculty of Pharmacy in 1946, further to be employed with several institutions, among which the Ministry of Internal Affairs, medicinal product industry, the Faculty of Pharmacy, the Ministry of Health and Welfare as deposits head of service, senior researcher at the Institute for the State Control of Medicines and Pharmaceutical Research (ICSMCF), editor-in-chief of the Medical Publishing House, senior researcher at the Institute of Hygiene and Public Health – the Laboratory of management and the history of medicine. He completed his doctor’s degree in Cluj, on 16 November 1968, under the leadership of Prof. Dr. Doc. Valeriu Bologa. He published over 80 papers in the history of pharmacy and health education fields. Those who knew him and not only will remember him as a passionate, competent and appreciated iatrohistorian.

Keywords: pharmaceutical personalities, pharmaco- iatrohistorian

Introducere
La Bucuresti, in cadrul Sedintei trimestriale SRIF din data de 14.12.2013, au fost rememorate personalitatea si activitatea stiintifica a dr. farm. Emil Gheorghiu, la 30 de ani de la deces.

Si-a inceput activitatea de iatroistoric in perioada 1961-1971, cand a functionat ca cercetator stiintific principal la ICSMCF, efectuand studii de organizare farmaceutica si istoria farmaciei. A fost atras de savoarea vechilor documente, pentru a le descifra tainele si a le aduce in actualitate, fie in sedintele stiintifice de la Societatea de Farmacie, fie la Societatea de Istoria Medicinii si Farmaciei, sau in diverse publicatii [1].

A publicat in 1967 cartea Pagini din trecutul farmaciei romanesti si la 16 nov. 1968 si-a sustinut teza de doctorat: Date si documente in legatura cu istoricul organizarii farmaceutice in trecutul romanesc, la I.M.F. Cluj-Napoca, sub conducerea Prof. Dr. Doc. Valeriu-Lucian Bologa (1892-1971), medic si istoriograf, profesor universitar la Cluj [3].

In perioada 1972-1983 a fost cercetator stiintific principal la Institutul de Igiena si Sanatate Publica, unde a militat pentru:

– actualizarea folosirii unor plante medicinale traditionale in scopul combaterii abuzului de medicamente si automedicatiei;

– inlocuirea unor produse scumpe de import cu medicamente similare romanesti, cu reconsiderarea unor mijloace fitoterapeutice traditionale;

– aranjarea vitrinelor farmaciilor ca mijloc de educare a publicului in problemele sanatatii si de prezentare a unor vestigii de istoria farmaciei.

Lucrari publicate [2-3]

1. Primele inceputuri in controlul medicamentelor la Bucuresti, P. Ionescu Stoian, Em. Gheorghiu, A. Rozenblat: Farmacia (Buc.), 1963, nr. 12, p. 751;
2. Elemente pentru determinarea necesarului de medicamente, Z. Firsirotu, V. Ludu, Em. Gheorghiu, A. Rozenblat, Gh. Marasoiu, Rezumatele Conferintei de farmacie, Bucuresti, 1963, p. 43;
3. Die toxikologische Analyse in Bukarest in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, Em. Gheorghiu, in Vol. IV Kongres farmaceutica Jugoslavije, Opatija, 1964, p. 12;
4. Avizari pentru punerea in consum prin farmacii a unor produse tipizate in a doua jumatate a secolului XIX, Em. Gheorghiu, A. Rozenblat, Farmacia (Buc.), 1964, nr. 7, p. 431-434;
5. Inceputul practicii farmaceutice in Tara Romaneasca, Em. Gheorghiu, Viata Medicala, 1965, nr. 23, p. 1627-1630;
6. Circulatia produselor toxice la sfarsitul secolului al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea in Tara Romaneasca, Em. Gheorghiu, Ana Rozenblat, Filofteia Mihai, Farmacia (Buc.), 1965, nr. 6, p. 365-369;
7. Elemente pentru dezvoltarea si repartitia teritoriala a unitatilor farmaceutice, Z. Firsirotu, A. Rozenblat, V. Ludu, Elena Aiteanu, Musia Dobrovici, Em. Gheorghiu, V. Ignat, Gh. Marasoiu, Alexandrina Popescu, Farmacia (Buc.), 1965, nr. 12, p. 747;
8. Pagini din trecutul medicamentului romanesc, Em. Gheorghiu, Ana Rozenblat, Filofteia Mihai, Farmacia (Buc.), 1966, nr. 3, p. 173-178;
9. Masuri cu caracter organizatoric luate de Dr. C. Davila in sectorul farmaceutic, Em. Gheorghiu, Farmacia (Buc.), 1966, nr. 7, p. 435-440;
10.  Consideratii economice cu privire la repartitia teritoriala a unor unitati de desfacere a medicamentelor, Em. Gheorghiu, Probleme economice, 1966, nr. 9, p. 146-152;
11.  Pozitia farmacistilor din Tara Romaneasca si Moldova cu privire la actul Unirii Principatelor, Em. Gheorghiu,Farmacia” (Buc.), 1967, nr. 1, p. 45-46;
12.  Aspecte de farmacoterapie populara romaneasca, Em. Gheorghiu, Munca Sanitara, 1967, nr. 2, p. 52-55;
13.  Pagini din trecutul farmaciei romanesti, Em. Gheorghiu, Ed. Medicala, Bucuresti, 1967, 182 p.;
14.  130 de ani de la infiintarea primei asociatii farmaceutice romanesti, Em. Gheorghiu, A, Rozenblat, Farmacia (Buc.), 1967, nr. 9, p. 563-566;
15.  Aspecte traditionale ale farmaciei romanesti, Em. Gheorghiu, Viata medicala, 1968, nr. 11, p. 613-617;
16.  Documente privind efectuarea de analize in farmaciile din Bucuresti, Em. Gheorghiu, Farmacia (Buc.), 1968, nr. 11, p. 693-965;
17.  Din trecutul farmaciei in tara noastra (1855-1874), Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1968, nr. 2, p. 107-111;
18.  Un succes al chirurgiei romanesti in 1877, Em. Gheorghiu, Sanatatea, 1968, nr. 5;
19.  Date si documente in legatura cu istoricul organizarii farmaceutice in trecutul romanesc, Em. Gheorghiu, Lucrare pentru doctorat, 16.XI.1968, Cluj, 320 pag.;
20.  Criterii pentru proiectarea si organizarea blocului pentru prepararea produselor sterile in unitatile spitalicesti, Musia Dobrovici, Elena Dumitriu, Z. Firsirotu, Em. Gheorghiu, A. Rozenblat, Farmacia (Buc.), 1969, nr. 5, p. 287;
21.  Manuscrise cu elemente de farmacoterapie populara aflate in Biblioteca Academiei R.S.R. si Arhivele Statului din Bucuresti, Em. Gheorghiu,, Filofteia Mihai, Farmacia (Buc.), 1969, nr. 5, p. 297-307;
22.  Bibliografia tezelor de doctorat de la Facultatea de Farmacie din Bucuresti de la nr. 1 la 159, perioada 1914-1949, C. Bercus, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1969, nr. 2, p. 119-127;
23.  Relatia spital-farmacie in vechea organizare sanitara romaneasca, , Em. Gheorghiu, Farmacia, 1970, nr. 1, p. 45-48;
24.  Cateva date privind relatia spital-farmacie in vechea organizare sanitara romaneasca, Em. Gheorghiu, Farmacia, 1970, nr. 3, p. 173-179;
25.  Quelquqes aspects à signification déontologique dans la vie de la pharmacie roumaine au XIXe siècle, in vol. XXIIe Congrès international d’histoire de la médecine, Bucuresti-Constanta, 1970, p. 59-60;
26.  100 de ani de la infiintarea societatii farmacistilor romani, Em. Gheorghiu, M. Georgescu, O. Iliescu, Farmacia, 1970, nr. 8, p. 503-506;
27.  Preocupari ale farmaciei romanesti in perioada 1871-1921, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1970, nr. 1, p. 147-153;
28.  O lucrare de interes national aparuta in timpul domniei lui A. C. Cuza, Em. Gheorghiu, Munca sanitara, 1970, nr. 6, p. 367-370;
29.  Doua manuscrise cu continut farmacoterapeutic de la Manastirea Cernica, Em. Gheorghiu, Vol. Semnificatia medico-istorica a bolnitelor manastiresti, Craiova, 1970, p. 76-80;
30.  Conceptul de indrumare si control al farmaciilor in vechea organizare sanitara romaneasca, Em. Gheorghiu, V. Nedelcu, Farmacia, 1971, nr. 2, p. 123-128;
31.  100 de ani de presa farmaceutica romaneasca, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1971, nr. 2, p. 80-85;
32.  Cateva aniversari ale farmaciei romanesti in anul 1971, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1971, nr. 4, p. 115-121;
33.  Le concept économic du docteur Charles Davila, reflécté dans certaines mesures d’organisation dans le domaine de la pratique pharmaceutique en Roumanie, Em. Gheorghiu, I. Calafeteanu, in vol. Acta Congressus internationalis historiae pharmaciae Pragae MCMLXXI, Stuttgart, 1972, p. 109-113;
34.  Fumigatia, ca mijloc de dezinfectie in carantinele din Tara Romaneasca, Em. Gheorghiu, in vol. Din istoria luptei antiepidemice in Romania, Bucuresti, 1972, p. 311-313;
35.  Cateva date despre epidemia de holera din Tara Romaneasca in perioada 1854-1855, Em. Gheorghiu, Elisabeta Visan, Igiena, 1972, nr. 2, p. 115-122;
36.  Cateva date privind evidenta cheltuielilor asistentei gratuite cu medicamente in perioada 1830-1860, Em. Gheorghiu, V. Grigorescu, Farmacia, 1972, nr. 3, p. 179-186;
37.  Tinctura antiholerica Davila (Istoric), Em. Gheorghiu, Em. Savopol, Practica farmaceutica, 1972, nr. 2, p. 171-180;
38.  75 de ani de la infiintarea farmaciei proprii a Spitalului „Brancovenesc”, Em. Gheorghiu, Farmacia, 1973, nr. 1, p. 53-56;
39.  Dimitrie Ionescu-Buzeu, un prezentator original al etnobotanicii farmaceutice, Em. Gheorghiu, Munca Sanitara (Rev. a Societatii de cadre medii), 1973, nr. 6, p. 361-365;
40.  Epidemia de gripa din Bucuresti (1833), Em. Gheorghiu, Victoria Camuescu, Microbiologia, Parazitologia, Epidemiologi, 1973, nr. 5, p. 475-480;
41.  Prima cercetare referitoare la poluarea aerului in Bucuresti, Em. Gheorghiu, M. Barnea, Igiena, 1973, nr. 6, p. 375-382;
42.  Charles Davila et les relations pharmaceutiques franco-roumaines selon le Professor Dr. I. Vintilescu in vol. Congrès international d’histoire de la pharmacie, Abstracta, Paris, 1973, p. 44-45;
43.  File din istoria industriei si comertului de medicamente din tara noastra, Em. Gheorghiu, Viata economica, 1973, nr. 28, p. 2;
44.  Aspecte traditionale ale reglementarii eliberarii medicamentelor in Romania, Em. Gheorghiu, Farmacia, 1974, nr. 5, p. 317-320;
45.  Un vechi dictionar farmaceutic romanesc, Em. Gheorghiu, Munca Sanitara (Revista a Societatii de cadre medii), 1974, nr. 3, p. 179-182;
46.  Proiectul Dr. Cuciureanu pentru asezamantul medical al Moldovei, Em. Gheorghiu, Rev. Arhiv, 1975, 3, 299-306;
47.  Dictionarul cronologic de medicina si farmacie (Sub ingrijirea Dr. G. Bratescu), Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975, 366 p., (Cap. Farmacia romaneasca);
48.  Directiile de dezvoltare ale asistentei cu medicamente in tara noastra in perioada 1860-1900, Em. Gheorghiu, in vol. Ses. st. I.I.S.P., Bucuresti, 1975, p. 44;
49.  Educatia sanitara in farmacii (metodologie), Bucuresti, 1975, 40 pag.;
50.  Conceptia organizatorica a lui Gh. Cuciureanu cu privire la asistenta spitaliceasca, Em. Gheorghiu, in: Spitale vechi Si noi, Ed. Medicala, Bucuresti, 1976, p. 285-289;
51.  Momente semnificative din istoria farmaciei romanesti 1900-1944, in vol. A XI-a Ses. st. I.I.S.P., Bucuresti, 1976, p. 122-123;
52.  Directiile de dezvoltare ale asistentei cu medicamente in Romania in perioada 1859-1900, Em. Gheorghiu, Viata medicala, 1976, nr. 2, p. 57-59;
53.  O ipoteza privind semnificatia unor strecuratori miniaturale din neolitic, Directiile de dezvoltare ale asistentei cu medicamente in tara noastra in perioada 1860-1900, Em. Gheorghiu, Studii si cercetari de istorie veche si arheologie, 1976, nr. 2, p. 152-153;
54.  Morbiditatea generala la Bucuresti, dedusa dintr-o condica de farmacie, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1976, iulie, p. 171;
55.  Valeriu L. Bologa – istoriograf al farmaciei, Em. Gheorghiu, in vol. Valeriu L. Bologa (1892-1971), Bucuresti, 1976, p. 52-54;
56.  Asistenta cu medicamente in spitale, Em. Gheorghiu, Carmen Grigorescu, in vol. Spitale vechi si noi, Bucuresti, 1976, p. 333-341;
57.  Preocupari de igiena in Moldova, la mijlocul secolului al XIX-lea, Em. Gheorghiu, Igiena nr. 2, 1977, p. 179-184;
58.  Preocupari de organizare farmaceutica intr-un document moldovenesc inedit de la jumatatea secolului al XIX-lea, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica, 1977, nr. 2, p. 115-118;
59.  Taxe de medicamente in Tara Romaneasca si Moldava din prima jumatate a secolului al XIX-lea, Em. Gheorghiu, in vol. Din traditiile medicinii si ale educatiei sanitare, Studii si note, Ed. Medicala, Bucuresti, 1978, p. 221-248;
60.  Nationalizarea industriei de medicamente si consecintele sale asupra dezvoltarii cercetarii farmaceutice in Romania, Em. Gheorghiu, Practica farmaceutica nr. 4, 1979, p. 133;
61.  Opinie cu privire la reconsiderarea unor vechi farmacoterapii, Em. Gheorghiu, Viata medicala (Buc.), 1980, 27, 12, 133;
62.  Farmacia de casa in conceptia Dr. C. Virnav, Em. Gheorghiu, Igiena (Buc.), 1981, 30, 1, 83;
63.  Calendare si gromovnice de interes educativ-sanitar, Em. Gheorghiu, Filofteia Mihai, in vol. Trecut si viitor in medicina, Studii si note, Ed. Medicala, Bucuresti, 1981, p. 195-199;
64.  „Memoria de taina” a lui St. V. Episcopescu, Em. Gheorghiu, in vol. Trecut si viitor in medicina, Studii si note, Ed. Medicala, Bucuresti, 1981, p. 303-320;
65.  Preliminariile invatamantului farmaceutic romanesc, Em. Gheorghiu, in vol. Trecut si viitor in medicina, Studii si note, Ed. Medicala, Bucuresti, 1981, p. 345-351;
66.  Vizita unei misiuni austriece la carantinele romanesti in 1849, G. Bratescu, Em. Gheorghiu, Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia, 1981, nr. 3, p. 217-221;
67.  O pagina din istoria educatiei sanitare, Em. Gheorghiu, Igiena (Buc.), 1982, 31, 1, 91;
68.  Aspecte ale relatiei farmacie urbana-spital in Moldova, la sfarsitul primei jumatati a secolului al XIX-lea, Em. Gheorghiu, in vol. de rezumate a celei de a XIX-a Reuniuni Stiintifice de Istoria Medicinii si Farmaciei, Roman, 1-2 iulie 1983, p. 36;
69.  Din istoria luptei antiveneriene in Moldova, Em. Gheorghiu, Momente din trecutul medicinii. Studii, note si documente, sub redactia Dr. G. Bratescu, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983, p. 319-339;
70.  Un proiect de reglementare a activitatii farmaceutice in Tara Romaneasca, Em. Gheorghiu, Momente din trecutul medicinii. Studii, note si documente, sub redactia Dr. G. Bratescu, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983, p. 361-378;
71.  Jurnalul unei cure balneare la Dorna a lui Constantin Virnav, Em. Gheorghiu, Maria Rafaila, Momente din trecutul medicinii. Studii, note si documente, sub redactia Dr. G. Bratescu, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983, p. 395-408;
72.  O dispozitie privind igiena publica in Bucurestiul anului 1862, Em. Gheorghiu, Igiena nr. 3/1984, p. 235-236.

Lucrari de educatie sanitara publicate

1. Ce trebuie sa stim despre medicamente, 1965, Ed. Medicala;
2. Medicina in farmacie (Ed. I si II) – Cap. Medicamente, 1967-1968, Ed. Medicala;
3. Masuri aproximative folosite in administrarea medicamentelor, Primul ajutor in caz de otravire; Dozele de medicamente; Pastrarea medicamentelor in casa, Formele farmaceutice ale preparatelor cosmetice; Timpul cel mai indicat pentru administrarea medicamentelor, 1963, Almanahul Sanatatii, Ed. Medicala;
4. Medicamentele romanesti, 1966, Almanahul Sanatatii, Ed. Medicala;
5. Plantele, surse naturale de medicamente; Reumatismul si plantele medicinale; Plantele medicinale; In mijlocul primaverii; Medicamente cu vechi traditii; In cautarea vitaminelor; Recoltarea plantelor medicinale, 1966, Sanatatea nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9;
6. Vegetalele si sarcina, Plantele medicinale, 1967, Sanatatea nr. 3; 5;
7. Recoltarea si conservarea in bune conditii a plantelor medicinale, Emisiunea radio Sfatul medicului, 14.06.1971.

La 23 nov. 1983 a decedat la Bucuresti din cauza unor afectiuni cardiace. Asa cum spunea dr. G. Bratescu pe 26 nov. 1983 in discursul la inmormantarea dr. farm. Em. Gheorghiu: Ii vom pastra amintirea de coleg saritor la nevoile altora, mai ales cand era vorba sa ajute la procurarea medicamentelor mai greu accesibile, de om capabil sa se apropie de tovarasii de munca cu un sfat, cu o vorba de duh sau cu un indemn.

 

Concluzii
Farmacistul Emilian Mihail V. Gheorghiu (1922-1983), Doctor in Istoria farmaciei, se numara printre personalitatile remarcabile ale farmaciei romanesti.

Preocuparile sale in domeniul cercetarii stiintifice, dar si in asistenta farmaceutica a populatiei, cu privire la asigurarea medicamentelor necesare, demonstreaza caracterul de personalitate farmaceutica, umanitara, pentru sprijinirea semenilor, in deplina concordanta cu Juramantul Farmacistului prevazut in Anexa [4].

Anexa
Art. 559 din Legea nr.95/2006, Titlul XIV:
(1) In exercitarea profesiei farmacistul trebuie sa dovedeasca profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare.
(2) La absolvirea institutiei de invatamant din Romania, farmacistul va depune urmatorul juramant:
„In intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o atitudine profund umana fata de om si colectivitate.
Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului, exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectand normele de etic si deontologie farmaceutica.
Voi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei, carora le voi cere colaborarea, si nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, in interesul bolnavului.
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora.
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizat impotriva sanatatii si vietii omului.
Voi fi rabdator si intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit.
Jur, pe onoare, in mod solemn si liber!” ].

 

Bibliografie selectiva
1. Iugulescu C., In amintirea doctorului farmacist Emil Gheorghiu, Retrospective medicale. Studii, Note si Documente, Ed. Medicala, Bucuresti, 1985, p. 689-691;
2. O jumatate de secol in serviciul medicinii preventive, Institutul de igiena si sanatate publica, Ed. Medicala, Bucuresti, 1977, p. 145-146
3. xxx – Coordonatori: Spielmann J., Baicu Graziella, Istoria Stiintelor Farmaceutice in Romania, Editura Medicala Amaltea, Bucuresti, 1994, 284 p.;
4. xxx- Legea nr.95/2006, Titlul XIV- Exercitarea profesiunii de farmacist…, M. Of. Al romaniei, 372/28.04.2006, (165p.)

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.