Acte normative in domeniul farmaceutic si sanitar

In acest numar vom mentiona conditiile de organizare si functionare ale drogheriei, conform Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor.

Normele au fost aprobate prin Ordinul nr. 962 din 29 iulie 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 3 august 2009, respectiv:

 • Drogheria – amplasata la parterul cladirilor, cu acces direct din artera stradala, care sa faciliteze accesul tuturor persoanelor, inclusiv al celor cu dizabilitati locomotorii – va fi complet separata de cladirile in care se afla si locuinta asistentului-sef de farmacie. Normele interzic amplasarea acesteia in baraci de lemn, metalice, garaje, apartamente cu destinatie de locuinta sau in spitale. Drogheria va avea urmatoarele incaperi: oficina (incapere in care are acces publicul si in care se elibereaza medicamentele clasificate in grupa celor care se elibereaza fara prescriptie medicala si a celorlalte produse permise a se elibera, avand o suprafata de minimum 16m²); depozitul (unde se pastreaza medicamentele si celelalte produse, cu o suprafata de minimum 7m², care sa nu constituie spatiu de trecere spre alte incaperi, si care sa aiba si zone distincte de depozitare); biroul conducatorului de unitate, vestiarul si grupul sanitar. Mobilierul acesteia trebuie sa fie usor de intretinut si adecvat activitatii: mese de oficina pe care sa se poata instala si casele de marcat si computerele, dulapuri cu sertare, rafturi sau vitrine, mese pentru receptia medicamentelor, mobilier pentru pastrarea documentelor, depozitarea hainelor de strada si a echipamentului de protectie, si mobilier destinat pauzei de masa. Drogheria trebuie sa detina urmatoarele echipamente si aparatura: frigider sau vitrina frigorifica pentru conservarea medicamentelor ce necesita temperatura controlata, sistem pentru asigurarea temperaturii si umiditatii necesare conservarii corecte a medicamentelor, conform specificatiei producatorului, si dispozitive de monitorizare a conditiilor de temperatura si umiditate relativa;
 • In cadrul drogheriei isi desfasoara activitatea, cu respectarea prevederilor legale, personalul de specialitate: farmacisti, asistenti de farmacie, personal administrativ, precum si personal necesar desfasurarii activitatilor prevazute in obiectul de activitate;
 • Numai farmacistii si asistentii de farmacie pot desfasura activitatea in cadrul oficinei. Drogheria este condusa de farmacistul-sef sau asistentul-sef de farmacie, care desemneaza in absenta un inlocuitor din unitate, cu aceeasi calificare. In cazul in care nu exista un asemenea inlocuitor, unitatea se va inchide;
 • Normele prevad totodata si tinuta pe care personalul drogheriei trebuie sa o poarte, respectiv halat alb si ecuson, pe care este mentionat numele si functia;
 • Atributiile farmacistului si asistentului de drogherie constau in: aprovizionarea, conservarea si eliberarea medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala si a celorlalte produse ce pot fi comercializate in cadrul drogheriei; receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor de uz uman care se elibereaza fara prescriptie medicala la primirea lor in drogherie, precum si a celorlalte produse ce pot fi comercializate in drogherie; farmacistul participa la activitatea de farmacovigilenta (vigilenta fata de efectele nocive ale medicamentelor in exces asupra organismului); participarea la programe de instruire, cunoasterea legislatiei farmaceutice si sanitare sunt obligatorii pentru farmacist. Alte atributii se refera la respectarea principiilor de etica si deontologie profesionala, supravegherea activitatii asistentilor de farmacie aflati in stagiul de practica, la raspunderea pentru activitatea drogheriei si reprezentarea acesteia in cazul unui control din partea autoritatilor competente;
 • Drogheriile asigura informarea personalului farmaceutic asupra aspectelor legate de eliberarea, actiunea si administrarea medicamentelor care pot fi eliberate fara reteta, respectiv nomenclatorul de produse farmaceutice cu modificarile si completarile la zi si legislatia farmaceutica;
 • Anexele la norme cuprind modelele autorizatiilor de functionare pentru farmacii si drogherii, modelele de cereri adresate Ministerului Sanatatii si modelul procesului verbal de contraventie.

Ordinul ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1125 din 14 septembrie 2009 si nr. 841 din 9 septembrie 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 18 septembrie, privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009, modifica si completeaza tabelul referitor la „Indicele de complexitate a cazurilor si tarifelor pe caz ponderat”.

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 28 septembrie 2009, publica doua decizii ale Colegiului Medicilor din Romania, si anume: Decizia nr. 10 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul, care stabileste documentatia necesara transferului care trebuie depusa (nota de transfer, copia actului de identitate cu noul domiciliu, adeverinta de incadrare la noul loc de munca sau de exercitare a profesiei si copia deciziei de pensionare – daca este cazul). De asemenea,  Decizia nr. 11 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale, unde se specifica situatiile in care se emite avizul pentru infiintarea unui punct secundar de lucru, respectiv: numai daca in localitatea unde se doreste infiintarea punctului secundar de lucru nu mai functioneaza un alt cabinet medical si numai daca localitatea unde se doreste infiintarea unui punct secundar de lucru nu se afla la o distanta mai mare de 15 km de cabinetul medical. Aceasta decizie prevede si exceptii de la cele doua situatii in care se pot infiinta puncte secundare de lucru, si anume: puncte secundare de lucru se pot infiinta numai daca in zona respectiva exista o solicitare majora de servicii medicale, iar daca se solicita un punct secundar pentru un cabinet de medicina de familie in localitate, nu trebuie sa existe cabinete medicale cu mai putin de 2000 de asigurati inscrisi pe lista medicului de medicina de familie.

Ordinul ministrului sanatatii nr. 385/2009 privind aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania, completat cu Ordinul nr. 1 167 din 24 septembrie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 septembrie 2009, mentioneaza completarea Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania cu preturile produselor nou-avizate/reavizate in perioada 13 iunie 2009-10 septembrie 2009, prevedere care a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2009.

Marinela Nichitus, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.