FARMACIȘTII NOȘTRI DE IERI ȘI DE AZI, DONATORI DE MĂRTURII DIN PATRIMONIUL MEDICO-FARMACEUTIC ISTORIC

res-poza farmacistii nostriConstanța RIZESCU, Adriana-Elena TĂEREL, Ana CARATĂ

Rezumat:

Farmaciștii noștri este un titlu pe care îl găsim în lucrări mai vechi [D. Nicolau, 1906] și din prezent [Ioan Grecu, 2009] etc. Între corifeii patrimoniului medico-farmaceutic istoric, am menționat personalități științifice, primul fiind Carol Davila (1828-1884) și Muzeul Școlii Naționale de Medicină și Farmacie (1857-1870) din București, realizat de elevii școlii, sub îndrumarea Directorului Școlii, C. Davila [4-6, 21]. În prima parte din acest articol, reamintim date din literatura de Istoria Farmaciei cu privire la colecționari și donatori de patrimoniu istoric medico-farmaceutic. Colecționarilor, donatori din trecut, deveniți modele de „înaltă cultură științifică farmaceutică”, așa cum se exprimă Honorius Popescu [11], li se alătură modelele de astăzi, cercetători în istoria medicinei și istoria farmaciei. Scopul lucrării de față este prezentarea a două asemenea modele de astăzi.

Cuvinte-cheie: Farmaco-istorici din trecut și de azi, Patrimoniu farmaceutic istoric.

Résumé

Nos pharmaciens est un titre que l’on retrouve dans les œuvres antérieures [D. Nicolau 1906] et du présent [Ioan Grecu, 2009] etc. Parmi les leaders du patrimoine historique médical et pharmaceutique, des personnalités scientifiques mentionnées, la première étant Carol Davila (1828-1884) et le Musée de l’École Nationale de Médecine et de Pharmacie (1857-1870) à Bucarest, réalisé par des étudiants de l’école, sous la direction du Directeur de lʼÉcole, Charles Davila [4-6, 21]. Dans la première partie de cet article, nous rappelons des dates de la littérature dʼhistoire de la pharmacie sur les collecteurs et les donateurs du patrimoine historique médical et pharmaceutique. Aux Collectionneurs, les donateurs du passé, devenus des modèles de « culture scientifique pharmaceutique élevée », tel que Honorius Popescu le dit [11], on ajoute les modèles d’aujourd’hui, les chercheurs dans l’histoire de la médecine et de l’histoire de la pharmacie. Le but de cet article est de présenter deux tels modèles dʼaujourd’hui.

Mots-clés: Pharmaco-historiens du passé et du présent, le patrimoine pharmaceutique historique.

Introducere

Înainte de a prezenta câteva date din activitatea a două farmaciste de astăzi, donatoare, îndeplinim o datorie de onoare, reamintind primii donatori. Pentru formarea Colecției Facultății de Farmacie din București, creatorul acesteia, Conf. Dr. Farmacist Zisi St. Fârșirotu [2], menționează: „Din vizitele de lucru la diferite unităţi farmaceutice din ţară, am cules unele obiecte de interes muzeologic de la Vatra Dornei, de la farmacia de spital Iaşi (Farmacia Spitalului județean, n.n.), de la Oficiul Farmaceutic din Ploiești, Farmacia nr. 19 din Tîrgovişte, farmacia publică din Cîmpina şi alte farmacii… Mobilierul acestei farmacii (nr. 19 din Tîrgoviște), fiind un mobilier farmaceutic de o deosebită artă a secolului al XIX-lea, mi-a fost cedat pentru colecţia muzeală de la Facultatea de Farmacie din Bucureşti”. (n.n. Adăugăm aici că tranzacţia s-a făcut printr-o chitanţă cu valoarea simbolică de 1 leu, pentru justificare financiar-contabilă). Prin documente sau obiecte farmaceutice personale au contribuit mai mulţi farmacişti, printre care amintim pe Stanislav Tomaşevschi şi colonel doctor Ştefănescu Victor. Dintre farmaciştii în viaţă (în anul 1983, n.n) menţionăm pe Valeriu Roşianu, Paulina Grinţescu, Dogaru Ion, Virgil Huzum, fiul (care ne-a predat documentele farmaciei Huzum tatăl), Iugulescu Constantin şi alţii. Dintre cadrele didactice amintim pe regretaţii Profesori Al. Ionescu-Matiu (1883-1975), Gh. Ciogolea (1898-1977), D. Ştefănescu (1902-1976). De asemenea, au contribuit la formarea colecţiei muzeale profesorii: C. Popescu, N. Ioanid, Al. Mavrodin, P. Ionescu-Stoian, Emil Cionga, Zotta Victor, Ciulei Ioan. Printre donatori din afara Facultăţii se înscriu: Col. Dr. Farm. Victor Ştefănescu (1904-1978), Col. Dr. Farm. C. Iugulescu (1924-2006), menţionaţi în manuscrisul părintelui Colecţiei [2]. Pe lângă donatorii din trecut adăugăm donatori din prezent, care au donat cărți, albume, unele documente: Acad. Prof. Dr. D. Dobrescu, Prof. Dr. D. Lupuliasa, Prof. Dr. Aurelia-Nicoleta Cristea, Prof. Dr. Eufemia Ștefănescu, Prof. Dr. Niculina Mitrea, Prof. Dr. Valentina Uivaroși, Conf. Dr. Robert Ancuceanu.

Cu această ocazie, mulţumim călduros donatorilor în viaţă, iar celor care nu mai sunt printre noi le aducem un pios omagiu. Facem precizarea că numărul donatorilor de cărţi, reviste, obiecte, documente etc. este mult mai mare, câteva zeci.

FARMACIȘTI DONATORI DE AZI

SOPOREAN Maria, Farmacist primar, absolventă a Facultății de Farmacie din Tg. Mureș

Date Biografice

Data și locul nașterii: 25 Octombrie 1939, comuna Teiuș, Județul Alba.

farmacistii-nostri_1

 

1. Un grup de participanți la Reuniunea Națională de Istoria Farmaciei, 26-28 mai 2011, în drum spre Farmacia Socială „Vasiliada” la Mânăstirea Plumbuita, București. Soporean Maria, 2, prim-plan, st.

Stare civilă: văduvă, doi copii (băieți, în vârstă de 41, 43 ani).

Studii: Licențiată în Farmacie, la Institutul de Medicină și Farmacie (IMF) din Tg. Mureș, Facultatea de Farmacie, promoția 1963/1968 cu Diploma nr. 2684/1969. Media 10 la Examenul de Stat (azi Licență).

Studii postuniversitare de perfecționare profesională:

 • 3 cursuri la IMF București, Facultatea de Farmacie (1. Farmacie clinică, 01 Noiemb.1982-30 Mai 1984, Adeverința 11581/30.V.1984); 2. Progrese în domeniul medicamentului biologic, 1988-1989, Diploma 646/09.IX.1989; 3. Marketing și Management în sectorul farmaceutic, 1990-1991, Diploma nr. 1507/14.VI.1991).
 • Curs de limba engleză – 2 ani Univ. Științifică București, Diploma 933/15.VI.1986.
 • 5 Cursuri de instruire în: Tehnică farmaceutică și formare instructori.

Cunoaștere limbi străine: Engleză și Franceză, nivel mediu.

Activitate profesională: Farmacist intern, 01.XI.1968-01.XI.1970, Farmacia Clinicilor din Tg. Mureș.

 • Un an, 1970-1971, la Oficiul Farmaceutic (Of. Farm.) din Cluj.
 • 1972 (03.I-a.-31.XII-a), Of. Farm. București; 1973-1976, Farmacia Plafar, București.

Titluri, Funcții

 • 1976-1981, Farmacist Diriginte, Farmacia nr. 12, Of. Farm. nr. 1 București;
 • 1977, Farmacist principal, echivalat Farmacist Primar în 1994, conform Ordinului Ministrului Sănătății;
 • 1978-1981, Lector, două cursuri de perfecționare „Tehnică farmaceutică” și „Plante medicinale”, pentru cadrele medii din Of. Farm. nr. 1 București.

Din 1995, anul pensionării, continuă activitatea ca farmacist în farmacie cu circuit deschis (comunitară), colaborator și ca angajat pe termen nelimitat, cu carte de muncă.

– 2007-2008, cadru didactic de predare, Școala de Afaceri, Secția Sanitară, Alba-Iulia, Asistenți medicali de Medicină generală și Asistenți medicali de Farmacie.

– din anul 2003 și în prezent − cadru didactic la Școala Postliceală „Fundația Ecologică Green (FEG)” − Asistenți medicali Med. Gen. și Asistenți medicali de Farmacie. A predat: Propedeutică farmaceutică, Forme farmaceutice și aproape toate disciplinele, Farmacologie, Tehnologie Farmaceutică etc. În prezent predă Farmacologia. Activitate științifică desfășoară încă din anii petrecuți la Tg. Mureș și în prezent, după cum se observă în Bibliografia anexată [12-20]. În anul 1969 a fost colaborator la o inovație intitulată „Semimicro-Analiza alcaloizilor”, fiind înregistrată colaborator în Certificatul de Inovație OSIM. Din anii 1976-1981, în calitate de Farmacist diriginte în Farmacia publică la București, s-a implicat în cercetare științifică la nivelul locului de muncă. Această activitate s-a materializat cu lucrarea aplicativă „Realizarea unor formule de medicamente la nivelul Farmaciei cu circuit deschis, de tip Rovacol și Extraveral”, susținută la una dintre sesiunile Uniunii Societăților de Științe Medicale (USSM), Societatea de Farmacie, Filiala București.

Activitate în Societăți științifice naționale și internaționale

Din 1971 este membră în Societatea de Farmacie din cadrul USSM (azi Societatea de Științe Farmaceutice din România-SSFR, independentă din 1994). A participat cu lucrări, unic autor și în colaborare, la 9 Congrese Internaționale de Istoria Farmaciei, organizate de Societatea Internațională de profil (SIHP, IGGP), un congres la doi ani, începând cu anul 1995 la Paris. În anii care au urmat, 1997 (Stockholm), 1999 (Florența), 2001 (Lucerna), 2003 (Sinaia), 2007 (Sevilia), 2009 (Viena), 2011 (Berlin), 2013 (Paris), a fost prezentă în continuare cu lucrări. În Programele primelor 3 Colocvii Naționale de Istoria Farmaciei, cu participare internațională (Cluj 1996, București 2002, Tg. Mureș 2008), este, de asemenea, prezentă cu lucrări.

În activitatea de cercetare aplicativă, a fost preocupată de problemele Tehnicii farmaceutice. Dovada sunt comunicările sale la sesiunile științifice ale Societății de Farmacie, în cadrul USSM Tg. Mureș și București:

 • două lucrări despre „Romergan în receptura modernă
 • o lucrare despre „Uleiurile volatile în receptură”.

Articole și Recenzii recente, 2009-prezent, al căror prim autor sau colaborator este, le găsim în revistele GALENUS [12-20]. Are contribuții, prin publicare articole, și la revista HOFIGAL.

Este Membră a următoarelor Societăți:

– membru fondator al Societății Române de Istoria Farmaciei (SRIF), înființată la 13 Iunie 1991, unde a îndeplinit funcția de Trezorier, în primii ani ai Societății.

1993, Societatea Catalană de Istoria Farmaciei (SCHF-Societat Catalana dʼHistòria de la Farmàcia), prin înfrățirea celor două societăți (SRIF-SCHF). Membrii acestora au și calitatea de membru al societății înfrățite, fără obligația de a plăti cotizația, conform Protocolului semnat în 1993 de către președinții celor două societăți.

– din 1998 este membru cotizant la Societatea Internațională de Istoria Farmaciei (Internationale Gesellschaft für die Geschichte der Pharmazie, IGGP), prin afilierea SRIF la Societatea Internațională. Cotizația este achitată prin intermediul SRIF.

– din 2013 este membru la Societatea Internațională de Istoria Medicinii (SIHM).

Distincții

Pe lângă Certificatul de Inovator amintit, se adaugă următoarele Distincții:

– 1981 − „Evidențiat în munca medico-sanitară”, insigna și Certificatul, Ord. MS, nr.85/1981.

– 24.IX-a 1984, Diploma și Insigna de Aur, pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roșie.

– 2006, la a XV-a Reuniune aniversară a SRIF, Secretarul general Col. (r) Constantin Iugulescu (30.V.1924-09.XII-a 2006) i-a înmânat Medalia Profesor Doctor Alexandru Ionescu-Matiu, clasa II-a”, pentru activitatea depusă la dezvoltarea Istoriei Farmaciei, Brevet nr.147/24.VI.2006.

Maria SOPOREAN – DONATOR

Ca Donator, Maria Soporean a donat Colecției Conf. Dr. Farm. Zisi St. Fârșirotu” din Facultatea de Farmacie, București, câteva mărturii din patrimoniul farmaceutic istoric:

 1. La 29 Martie 2014, Maria Soporean a donat Bibliotecii de Istoria Farmaciei (Facultatea din București) cópii color (multiplicate de Iuliana Crişan), 22 pagini, din Biblioteca Documentarǎ Bethlen Gábor din Aiud.
 2. Cópii, unele pagini din Dispensatorium Pharmacopolarum, autor, Valerius Cordus, material folosit de noi într-o lucrare comunicată în 2011 la Berlin [1]. Farmacopeea scrisă de Valerius Cordus, „Pharmacorum omnium, que quidem in usu sunt confeciendorum ratio, vulgo vocant Dispensatorium pharmacopolarum, Nürnberg, 1546, cunoscută în literatura de istoria medicinei și farmaciei cu denumirea prescurtată, Dispensatorium Pharmacopolarum, publicată la Nürnberg în 1546 și folosită ca farmacopee oficială în acest oraș, s-a bucurat de „un răsunet universal”. A fost „o mare autoritate cu răspândire generală în toată Europa”, așa cum afirmă medico-istoricul clujean Samuel Izsák [4]. În bibliotecile de Istoria Medicinii și Istoria Farmaciei la București se găsește câte o copie a ediției din 1934.

3. BRELOC cu însemne farmaceutice și inscripția PHARMACY pe o latură și UNITED STATES POSTAGE, pe latura opusă.

Evenimente din Familie i-au adus Doamnei Farmacist Maria Soporean legături strânse cu America. În aceste împrejurări, prin intermediul fiului său, Radu Soporean, i s-a oferit de peste Ocean, de către Domnul Farmacist pensionar de origine greacă EVLAMBIO Bill Johnson, din orășelul Macomb-Mi-SUA, acest breloc (Fig. 2), despre care a primit următoarele informații: „Brelocul redă imaginea unui timbru emis la 10 Noiembrie 1972 de Poșta Statelor Unite ale Americii, valoare 8 cenți, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființarea Asociației Farmaciștilor Americani (APhA), la 10 Noiembrie 1852.”

farmacistii-nostri_html_m6815c78b

Fig. 2. Breloc, imaginea unui timbru emis la 10 Noiembrie 1972 de Poșta SUA.

Timbrul, cu dimensiunile 2,5 X 3,8 cm, nu a fost folosit ca marcă poștală, ci numai pentru colecții, cadouri, împreună cu alte diferite obiecte personale, realizate în onoarea farmaciștilor (ca și acest breloc), oferite celor merituoși.

farmacistii-nostri_html_m6815c78b2 Designul aparține lui Ken Davis și reprezintă simboluri și ustensile farmaceutice: Cupa cu șarpele, Mojarul și pistilul, Flacoane farmaceutice secolul XIX.

N.B. AphA, cu sediul central la Washington DC, numără în prezent peste 60.000 membri. Anual organizează Adunări generale, diferite manifestări profesionale și expoziții.

Sigla AphA, o mână ce ține un mojar cu pistil.

București 1 Oct. 2014

Farmacist Maria Soporean

 1. Două vase farmaceutice din sticlă

Unul dintre aceste vase (flacon de sticlă, 50 ml, la care Dna Farmacist face o descriere) are o etichetă cu inscripția Tincture No 99 MERTHIOLATE (Thiomersal, Lilly) 1:1000. Este prevăzut cu dop rodat pentru închidere perfectă, confecționat conform cerințelor Firmei Eli-Lilly & Co din Indianapolis, statul Indiana. Conținutul este o tinctură de Mertiolat de sodiu în alcool etilic. Thiomersalul a fost descoperit în 1927 ca antiseptic. Este menționat în Farmacopei și Tratate de Tehnologie farmaceutică drept conservant, antimicrobian. Flaconul a ajuns din America la București, ca și brelocul, grație ofertei aceluiași Farmacist, prin intermediul fiului Dnei Soporean.

N.B. Aceste mărturii au fost oferite Dlui Radu Soporean de către Dl Evlambio Bill Johnson, cunoscute fiind pasiunea și contribuțiile Dnei Maria Soporean la dezvoltarea și promovarea Istoriei Farmaciei naționale și internaționale.

Concluzii parțiale

Din paginile de mai sus, desprindem pasiunea, dorința de cunoaștere și implicarea Dnei Maria Soporean la dezvoltarea și promovarea Istoriei Farmaciei naționale și internaționale. De reținut sunt și informațiile suplimentare din istoria medicamentului. Vom reveni și cu alte informații în acest sens!

Maria PASCU, farmacist primar, membră a Colegiului Farmaciştilor din România, Filiala Bacău, autor de carte farmaceutică

Scurtă Biografie

Pe coperta a 4-a (ultima publicație a sa), sub semnătura Directorului Direcției Județene Bacău a Arhivelor Naționale, citim: „Maria Pascu s-a născut la 1 Decembrie 1951 în satul Albele, comuna Bârsănești, județul Bacău. (…) După o viață petrecută între rețete magistrale, retorte, mojare, eprubete, balanțe de finețe, felurite substanțe active și medicamente, Maria Pascu a început să cocheteze cu scrisul, iar, în urma migăloaselor cercetări și documentări în laboratoare, arhive ori biblioteci, pana ei a făcut să iasă de sub tipar mai multe articole și două cărți despre farmacii și profesioniștii acestora: (…)”.

De fapt a publicat 4 volume (3 titluri, unul în două ediții):

Reţete magistrale cu incompatibilităţi farmaceutice – tehnici de rezolvare, (două ediții, Edit. Junimea, Iaşi, 2006 și Rovimed Publishers Bacău, 2013);

Farmaciile oraşului Bacău – Istorie şi contemporaneitate, Edit. Rovimed Publishers, Bacău, 2013;

Satul Albele, istoric şi datini străbune, Edit. Rovimed Publishers, Bacău, 2015, în care, la capitolul „Asistenţa medicală şi socială”, sunt multe informaţii din domeniul farmaceutic, privind terapiile oculte şi empirice.

În afara acestor cărţi, a publicat articole şi studii în revista Galenus şi în cadrul sesiunilor științifice la Reuniuni anuale ale SRIF [8-10]. În momentul de faţă, este preocupată de studiul și descifrarea unor reţete magistrale din anul 1807, găsite în Arhivele Bacău. Domnul Director continuă: „Legată, prin nenumărate, dar trainice fire nevăzute, de satul natal, de care este tare mândră, și-a propus un obiectiv îndrăzneț chiar și pentru un istoric: o monografie a locului de unde a plecat” (și, adăugăm noi, a reușit!).

Ca Donatoare, mărturisește:

„Menţionez faptul că am contribuit la înzestrarea Muzeului de Farmacie al Facultăţii de Farmacie din Bucureşti prin donarea colecţiei personale de obiecte de patrimoniu farmaceutic, adunate de-a lungul timpului, în perioada în care am profesat (din anul 2012 sunt pensionată)”. În Colecția „Conf. Dr. Farm. Zisi St. Fârșirotu” și la Muzeul Național de Istoria Farmaciei, Facultatea de Farmacie din București, Maria Pascu are un spațiu distinct pentru vesela și aparatura donate (Fig. 3-4, borcane, sticle, farmaceutice, Balanță și un set de site pentru masa de preparare a rețetelor magistrale), 10 volume (un tratat în limba franceză, două volume, 1899, 1902), șapte manuale, farmacopee, preluate de Organizatorul Muzeului, Prof. dr. Adrian Andrieș (Fig. 10).

farmacistii nostri_html_m5a7251ccfarmacistii-nostri_html_m40f64c27 farmacistii-nostri_html_28352ee0

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. Coperte 1-2 „Farmaciile orașului Bacău”, Dulap-raft deschis, Detaliu, Donația Mariei Pascu

Autoarea acestei cărți spune:

„Istoricul farmaciei băcăuane constituie o filă din istoria farmaciei româneşti şi o părticică din istoria farmaciei în ansamblul ei. Lucrarea îşi propune să ofere foarte condensat (fără documentele din arhivă, prezente în carte) o imagine a modului cum s-au înfiinţat farmaciile şi cum a evoluat arta profesiunii de farmacist, de-a lungul timpului, în această zonă a ţării. Bacăul, oraş cu posibilităţi economice, binecuvântat de natură cu bogăţii, ca urmare a aşezării sale la interferenţa căilor de acces între nord şi sud, a permis dezvoltarea socială din străvechi timpuri. Preocuparea pentru un trai mai bun, în special pentru îngrijirea sănătăţii, a devenit un factor important în viaţa obştii, ceea ce a condus la apariţia unităţilor sanitare: dispensare, spitale, farmacii. În raport cu oraşele mari din Moldova (Iaşi, Galaţi, Brăila) şi din ţară, farmaciile în Bacău s-au înfiinţat mult mai târziu.”

De la București, în 30 Noiembrie 2013, data lansării acestei cărți, i-am adresat un mesaj de Felicitare:

„Doamnei farmacist Maria PASCU (Bacău),

Maria,

Ultima zi a lunii Noiembrie este friguroasă în atmosferă, dar cu bucurie și emoții în suflet pentru tine. Mai multe motive ne împiedică să fim alături pentru acest eveniment deosebit din viața ta, lansare publică a două cărți, Farmaciile Orașului Bacău – Istorie și contemporaneitate; Rețete magistrale cu incompatibilități farmaceutice – tehnici de rezolvare, ediția a II-a. Prin intermediul acestor tehnologii moderne, pot să-ți adresez acum, în ultimul moment, câteva cuvinte:

Felicitări pentru tot ce ai realizat în paralel cu activitatea și obligațiile profesionale! Să te bucuri în continuare de Sănătate deplină! Multe Bucurii și Noroc, alături de prieteni și toti cei dragi ție!

Prof. Dr. Farm. Ana CARATĂ

Anul 2015 a venit cu o nouă lansare de carte „Satul Albele – Istorie și datini străbune”.

6. Invitație − Lansare carte

farmacistii-nostri_html_3a72b473

farmacistii-nostri_html_m71a7c42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Coperta 1, Ulița și Biserica Sat.8. Coperta 4

 

farmacistii nostri_html_m40f5d583 farmacistii nostri_html_m1d0f9c0

9. Monumentul Eroilor              10. Act de Donație Carte

Concluzii

Din cele prezentate, sperăm că am demonstrat că și astăzi avem modele demne de urmat, în comunitatea noastră farmaceutică, pe tărâmul Istoriei Medicinii și Istoriei Farmaciei. Doamnele Farmaciste Maria Soporean și Maria Pascu sunt numai două dintre aceste modele.

Bibliografie:

 1. Ana Carata și colab. – Das pharmazeutische Fachbuch und sein Einfluss auf die Apothekenpraxis in Rumänien – 40. Kongress für die Geschichte der Pharmazie, Berlin, 14-17 September 2011, p. 38.
 2. Z. Șt. Fârşirotu − Colecţia muzeală de la Facultatea de farmacie din Bucureşti, Manuscris, Societatea de Ştiinţe Farmaceutice, Filiala Bucureşti, 27 ianuarie 1983, 9 p.; Retrospective medicale, Studii, Note şi Documente, Ed. Med. Bucureşti, 1985, p. 715-720; (Memoriu de activitate, Titluri, Lucrări, 16.II.1988, 23 p.)
 3. Grecu Ioan şi colab. Figuri de Farmacişti Români, Ed. Univ., Oradea, 2009 (311).
 4. Izsák Samuel − Farmacia de-a lungul secolelor − Ed. Şt. Enc. Buc. 1979, p. 342; 357.
 5. Lipan Vasile − Farmacia românească în dateBraunschweig (Germania), 1990: 137, 141, 145, 148, 151, 164, 216, 218, 243, 245, 247-49, 260, 266 (447 p.).
 6. Lipan, V. – Directorii și Decanii învățământului farmaceutic din București (1855-2000), Ediția a II-a, Ed. Farmaceutică, Buc. 2006, 211 pag.
 7. NICOLAU Dimitrie. Farmaciştii noştri; plus Copii xerox, pag Tipografia „Speranţa”, 1906, Bucureşti, 403 pag.
 8. Pascu Maria – Hirudo medicinalis, stravechi remediu în farmacia românească, Revista Galenus, nr. 59, luna mai 2012, Buc.;
 9. Pascu Maria – Elie Racoviță, renumit farmacist băcăuan al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, Reuniunea Națională a Societății Române de Istoria Farmaciei: 150 de ani de la prima farmacopee Română, Buc., 11/13.10.2012.
 10. Pascu Maria – Colecția personală de documente farmaceutice, Bacău.
 11. Honorius POPESCU − Prelegerile de istoria farmaciei în învăţământul superior clujean − Clujul medical, vol. LX, 1987, nr. 4, p. 344-345.
 12. Maria Soporean − Personalităţi de prestigiu ale Institutului Cantacuzino, autor: Anca-Michaela ISRAIL, Ed. Asclepius, Bucureşti 2009 − Recenzie, Galenus nr. 97, Martie, 2016, 67-69.
 13. Maria Soporean. − Secretul profesional în farmacie – element de etică şi deontologie hipocratică, SRIM – Al V-lea Simpozion Hipocratic, București, 27 Iunie 2011.
 14. Maria Soporean, Iuliana Crișan, – Din istoricul Farmacopeei Statelor Unite ale Americii, A XXIV-a Reuniune Națională de Istoria Farmaciei, Sibiu, 11-13 Iunie 2015, Ed. Sitech, Craiova, Nr24/2015, 338-342.
 15. Maria Soporean și colab. – Literatura de istoria medicinii și istoria farmaciei – Valori de patrimoniu național și internațional, Galenus nr.91, August 2015, 67-69.
 16. Maria Soporean-coautor, Prietenie și fraternitate cu Societatea Catalană de Istoria Farmaciei, 22 ani, Galenus nr. 92, Septembrie 2015, 72-74.
 17. Maria Soporean și colab. Istoricul unui medicament după Josep M. Rovira i Anglada (Barcelona), Galenus nr. 93, Octombrie 2015, 67-70.
 18. Maria Soporean-coautor, Patrimoniul medico-farmaceutic istoric din România, Galenus nr. 94, Noiembrie 2015, 68-71.
 19. Maria Soporean, Iuliana Crişan, Castanil şi realizatorul lui − Dr. Farmacist Horvath Tibor, Galenus nr. 95, Decembrie 2015, 69-73.
 20. Maria Soporean și colab. Nicolae C. Paulescu (1869-1931) − l΄homme et son oeuvre − savant de renom mondial, Galenus nr. 96, Ian.-Febr. 2016, 71-73.
 21. Vintilescu IonÎnvăţământul farmaceutic în România (Schiţă istorică), Tip. − Cartea Românească, Buc. oct. 1942.

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.