Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

In aceasta editie a revistei mentionam alte noutati legislative importante, aparute in domeniul farmaceutic si medical. Astfel, enumeram:
1.Hotararea nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010. Aceasta prevede procedura reatestarii in vederea reluarii activitatii profesionale pentru membrii care si-au intrerupt activitatea profesionala pentru o perioada mai mare de 5 ani, si anume:

 • Reatestarea competentei profesionale in vederea exercitarii profesiei se face la cerere, de catre o comisie a filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
 • Este prevazuta activitatea profesionala care este considerata ca si continuitate si obligativitatea realizarii unui stagiu practic care se va finaliza cu o proba teoretica in termen de maximum 60 de zile;
 • Hotararea stabileste componenta membrilor comisiei de reatestare, documentele pe care le intocmeste, iar in anexe sunt cuprinse documentele intocmite in vederea realizarii si desfasurarii stagiului etc.

2.Hotararea nr. 26/2009 pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii Comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010. Stabileste infiintarea unei Comisii nationale de etica si deontologie, care sa functioneze la nivelul Consiliului national, si a unei Comisii teritoriale de etica si deontologie care sa functioneze sub directa coordonare a biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti. Activitatea acestor comisii are la baza mai multe principii:

 • Prezumtia de nevinovatie, conform careia se presupune ca persoana supusa cercetarii este nevinovata atata timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
 • Garantarea dreptului la aparare, conform careia se recunoaste dreptul persoanei supuse cercetarii de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistata de un aparator ori de a fi reprezentata;
 • Celeritatea procedurii presupune supunerea cauzei, fara intarziere, procedurii de solutionare, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de prezentul regulament;
 • Contradictorialitatea presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de disciplina;
 • Proportionalitatea inseamna respectarea unui raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
 • Legalitatea sanctiunii, Comisia putand propune numai sanctiuni prevazute de lege;
 • Unicitatea sanctiunii, potrivit careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.

Regulamentul mentioneaza si componenta comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie, precum si alte dispozitii, respectiv:

 • Comisia nationala/teritoriala de etica si deontologie este compusa din presedinte si 4 membri nominalizati de Biroul executiv/Biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti;
 • Pentru asigurarea continuitatii activitatii comisiei, unul dintre cei 4 membri va indeplini calitatea de secretar;
 • Mandatul membrilor este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia;
 • Printre atributiile comisiei se numara: abaterile disciplinare savarsite de membrii OAMGMAMR care exercita functii elective, iar aplicarea sanctiunii se face de plenul Consiliului national, abaterile disciplinare savarsite de membrii OAMGMAMR, verificarea admisibilitatii plangerilor, a termenului de depunere a plangerilor (30 de zile de la data savarsirii faptei sau a cunoasterii acesteia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii ei), daca este necesara si prezenta altor persoane etc.;
 • Regulamentul prevede totodata procedura inregistrarii cererii si declansarii actiunii disciplinare, procedura convocarii si audierii, dreptul de a introduce contestatie, situatiile suspendarii judecarii cauzei, precum si alte dispozitii finale.

3.Ordonanta nr. 12/2010 a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, prevede cateva reglementari referitoare la:

 • Aprobarea prin Hotararea Guvernului a mentinerii managementului asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi autoritatilor administratiei publice locale si Primariei Municipiului Bucuresti, in cazul in care se constata ca acestea au capacitatea administrativa de a realiza managementul asistentei medicale, dupa finalizarea fazelor-pilot;
 • Mentinerea managementului asistentei medicale pentru unitatile sanitare cu paturi incluse in fazele-pilot de catre autoritatile administratiei publice locale si Primaria Municipiului Bucuresti, pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului mentionata mai sus;
 • Lista unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi se aproba prin hotararea Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii pana la data de 1 iulie 2010.

4.Ordinul nr. 75/2010 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Regulilor de buna practica farmaceutica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 10 februarie 2010, stabileste:

 • Recomandarile aplicabile in unitatile farmaceutice destinate garantarii de servicii corespunzatoare, eficiente si orientate spre pacienti, de catre personalul farmaceutic, care au fost intocmite pe baza urmatoarelor documente europene, realizate de Grupul farmaceutic al Comisiei Europene/1996: Ghidul Federatiei Internationale Farmaceutice pentru tarile din Europa, membre UE, Ghidul Organizatiei Mondiale a Sanatatii/1996 privind Regulile de buna practica farmaceutica in farmacia comunitara si de spital;
 • Prevederile generale privind buna practica farmaceutica, ce impun:
  – Eliberarea medicamentelor si a altor produse pentru sanatate care sa aiba calitatea garantata, insotita de o informare si consiliere adecvate pentru pacient;
  – Principala preocupare a farmacistului sa fie asigurarea starii de sanatate a pacientilor si a populatiei, in general;
  – Farmacistul trebuie sa incurajeze o prescriere rationala si sa promoveze utilizarea corespunzatoare a medicamentelor, in scopul evitarii automedicatiei;
  – Serviciile furnizate de unitatea farmaceutica trebuie sa aiba un scop pertinent pentru bolnav, sa fie clar definit, facut cunoscut in mod eficace partilor implicate si acceptat de acestea;
  – Farmacistii practicieni au obligatia profesionala si morala de a se asigura ca serviciile pe care le furnizeaza pacientilor sunt de calitate adecvata, respectarea Regulilor de buna practica farmaceutica reprezentand un mijloc de indeplinire a acestei obligatii.

Marinela Nichitus, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.