Parteneriat public-privat in invatamantul universitar farmaceutic din Bucuresti

Facultatea de Farmacie – Fildas Trading, Bucuresti)
Nota 1. – S.C. FILDAS Trading S.R.L. – INVESTESTE IN EDUCATIE

Prof. dr. farm. ANA CARATA, Farm.med. RADU GEORGE

Rezumat

Se prezinta un proiect pentru infiintarea institutiei "Farmacia Universitara" (F.Univ.), baza de invatamant si cercetare in domeniul farmaceutic, for metodologic pentru pregatirea studentilor si farmacistilor din invatamantul postuniversitar. Totodata, se prevede infiintarea unei baze de date pentru informare in domeniul medicamentului, cu utilizatori multipli (alte unitati de invatamant farmaceutic, unitati de productie si distributie medicamente, institutii de stat si particulare interesate in acest domeniu, farmacisti si alti specialisti care desfasoara legal activitati in sistemul national farmaceutic).

PREZENTAREA PROIECTULUI
Introducere

In contextul globalizarii si in special al integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, in vederea liberei circulatii a persoanelor si libera circulatie a unor bunuri, se impune si in domeniul facmaceutic practicarea unui management la cele mai inalte standarde.

Facmacistul din ziua de astazi si din viitor, trebuie inzestrat cu toate cunostintele teoretice si practice de management din domeniul farmaceutic, in interesul sanatatii publice si totodata pentru a demostra inalta valoare a invatamantului romanesc, atat in tara cat si in strainatate.

Ca profesionist sanitar cu pregatire superioara, farmacistul trebuie sa cunoasca principiile, metodele si Regulile de Buna Practica Farmaceutica (RBPF), tehnicile de management in domeniul sau de activitate, in concordanta cu sistemul organizational si legislativ al intregului sistem din Romania, cu respectarea drepturilor pacientilor, asa cum au fost formulate in anul 1994 de catre Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, (Euro/OMS) si difuzate tarilor membre.

1.- Scopurile proiectului

– infiintarea unei noi structuri organizatorile, for metodologic pentru asigurarea pregatirii practice a viitorului farmacist;
– cresterea veniturilor celor doi parteneri la acest proiect, Facultatea de Farmacie din Bucuresti si S.C. Fildas S.R.L., prin activitatile care se vor desfasura de catre cadrele didactice, studenti, rezidenti si doctoranzi, in cadrul structurii noi create;
– aplicarea cunostintelor teoretice in practica farmaceutica;
– implementarea marketingului universitar farmaceutic, respectiv cresterea atractivitatii candidatilor la concursul de admitere in facultatea unde se va implementa acest proiect;
– formarea practica a tinerilor cercetatori-farmacisti in domenii de interes terapeutic: tehnica farmaceutica, farmacoterapie, plante medicinale, management (organizare si conducere farmaceutica).

2.- Stadiul actual al cunoasterii in domeniu

Proiectul de fata se incadreaza in domeniul perfectionarii invatamantului universitar si postuniversitar farmaceutic, in vederea dezvoltarii structurii invatamantului farmaceutic romanesc la nivelul exigentelor pregatirii actuale a farmacistului, in concordanta cu tendintele acestui domeniu in alte tari.

Invatamantul farmaceutic, ca de altfel intregul sistem de invatamant din tara noastra, ofera o baza temeinica de cunostinte teoretice si practice viitorului specialist. Totusi, permanent se afirma, de cele mai multe ori de catre tineri, ca "multe din cunostintele capatate in facultate nu se intalnesc in practica". De aceea, pentru realizarea unui program de invatamant universitar si postuniversitar care sa faca din farmacist "specialistul numarul 1 in domeniul medicamentului", este necesara o institutie – baza de invatamant si cercetare – pentru pregatirea resursei umane farmaceutice cu studii superioare, corespunzator existentelor practicii farmaceutice la nivel national si international.

Tinerii care se pragatesc in domeniul farmaceutic, la nivel universitar si postuniversitar (rezidentiat, doctorat, cursuri de Educatie Farmaceutica Continua – EFC), trebuie sa aiba acces la surse institutionale de informare si formare, care sa-i ajute la aplicarea in practica a cunostintelor teoretice acumulate.

Aceste deziderate nu pot fi realizate decat intr-un cadru institutional, o unitate complexa de invatamant care aplica teoria in practica "pe viu", adica in relatia directa cu farmacia – ca unitate sanitara si economica de productie si distributie de medicamente. Aceasta unitate trebuie sa fie farmacia universitara, asa cum este clinica universitara pentru stundentii si rezidentii din invatamantul medical: cadru didactic-student-pacient.

Avem in vedere pentru acest scop si farmaciile cu circuit inchis – sectii in cadrul unitatilor medicale si de ocrotiri sociale cu paturi. Selectarea unor astfel de unitati si organizarea procesului instructiv-educativ al farmacistilor pentru scopurile ce ni le-am propus, se vor face prin protocol cu Ministerul Sanatatii si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB), in subordinea carora functioneaza farmaciile cu circuit inchis.

In facultatile de farmacie din tara nostra si in unitatile sanitare din centrele universitare cu facultati de farmacie, nu s-a reusit creara farmaciei universitare pentru studentii din domeniul farmaciei, dupa modelul clinicii universitare pentru studentii din domeniul sanitar. Au existat mai multe propuneri incepand cu anii ’60 si continuand in 1990, 1997, 2000, 2002, care nu au fost finalizate.

Nu a existat nici un proiect elaborat pe aceasta tema, care sa fie evaluat si avizat de catre o comisie de specialitate de la nivelul universitatii sau de catre o unitate (comisie) specializata din cadrul Ministerului Educatiei. Ceea ce se denumeste "Farmacie universitara" in cadrul Facultatii de Farmacie din Cluj si Iasi, nu corespunde structurii organizatorice unei clinici universitare, unde studentii sa invete sub indrumarea cadrelor didactice, in relatie directa cu pacientul.

In alte tari, ca si la noi, pregatirea practica a farmacistului se face in ultimii/ultimul an de studiu universitar, timp de 6 luni, un an sau doi ani, la care se includ si perioadele scurte de practica de vara (2-4 saptamini), la sfarsitul fiecarui an de studii.

In Franta, de exemplu, pregatirea universitara a farmacistilor dureaza 6 ani. Studentii care in anul al 6-lea se orienteaza catre domeniul industriei farmaceutice, au la dispozitie laboratoare si instalatii industriale de gabarit redus, pentru realizarea formelor farmaceutice. Totusi, formele farmaceutice realizate de studenti sub indrumarea cadrelor didactice nu sunt folosite, ci se distrug.

Un model de farmacie universitara mai apropiat de ceea ce propunem noi prin acest proiect, am intalnit la Chisinau, in Republica Moldova. Farmacia universitara, subordonata Universitatii de Medicina si Farmacie, are spatii si compartimentele necesare circuitului funtional pentru toate activitatile care trebuie efectuate. Studentul aprticipa efectiv, sub indrumarea cadrului didactic, la toate activitatile: – primirea prescriptiilor medicale, – onorarea acesteia, respectiv, eliberarea pe loc a produselor gata preparate, – transmiterea prscriptiilor magistrale la masa de receptura, – prepararea formelor farmaceutice magistrale, – inregistrarea-evidenta tehnico-operativa, – eliberarea produselor catre pacienti, insotite de informatiile necesare si consilierea pacientilor, in ordinea solicitarilor si/sau dupa o programare prealabila. La fiecare loc de munca sunt prezente cadre didactice si stundeti. Studentii acumuleaza cunostinte de specialitate si experienta in fata pacientului (in oficina, la locul de primire prescriptii, eliberare medicamente), sub supravegherea si indrumarea directa a cadrului didactic. Fiind infiintata inainte de anul 1989, aceasta farmacie nu functioneaza dupa principiile economiei de piata.

3. – Obiectivele proiectului

In concordanta cu scopurile acestui proiect, ne propunem trei obiective principale:

1. – Realizarea unei institutii-for metodologic pentru pregatirea practica a studentilor si perfectionarea profesionala si manageriala postuniversitara a farmacistilor, in vederea exercitarii profesiunii la nivelul existentelor actuale, precum si pregatirea si perfectionarea in domeniile de organizare si conducere farmaceutica;
2. – Crearea unei baze complexe de date privind medicamentul si farmacia in tara noastra si in alte tari, cu utilizatori multipli, respectiv stocare si distributie de informatii;
3. – Formarea unei echipe de cercetatori tineri in domeniile de practica, organizare si conducere farmaceutica.

4. – Suportul legislativ pentru realizarea obiectivelor

Apreciem ca realizarea acestui proiect este posibila, bazandu-ne pe necesitatea descrisa mai sus si legislatia actuala din tara noastra:

– Guvernul Romaniei – Ordonanta nr. 16/24 ianuarie 2002, privind contractele de parteneriat public-privat, Monitorul Oficial nr. 94/ 2 februarie 2002, 6p;
– Guvernul Romaniei – Hotararea nr 621/21 iunie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei nr. 16/24 ianuarie 2002, privind contractele de parteneriat public-privat, Monitorul Oficial nr 481/5 iulie 2002, 64 p.;
– Parlamentul Romaniei – Legea nr. 528/25 noiembrie 2004, pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.16/24 ianuarie 2002, privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr 219/1998, privind regimul concesiunilor. Monitorul Oficial nr 1153/7 decembrie 2004, 18p.

Realizarea proiectului se bazeaza si pe Programul OMS pentru Medicamente Esentiale, publicat in 1997 cu titlul: "Public-private roles in the pharmaceutical sector. Implications for equitable access and irational drug use" (WHO, Health Economics and Drugs, DAP Series No. 5, 1997.12, 103p.)

In rezumatul acestui material, prezentat in primele pagini, se precizeaza: Acest document se adreseaza directorilor si factorilor de decizie la nivel national, regional si international. In document se pun 7 intrebari al caror raspuns se gaseste in cate un capitol separat, cu privire la: – rolurile public-privat, – natura pietelor farmaceutice, – responsabilitatile esentiale ale statului in sectorul farmaceutic, – raportul public-privat in pietele farmaceutice, – mecanismele private folosite pentru furnizarea medicamentelor pentru sectorul public, – mecanisme de satisfacere a cererii in domeniul sanatatii prin sectorul privat, – argumente si dovezi privind rolul statului in productia farmaceutica, – implicatiile reformei in rolurile public-privat si capacitatea guvernului de a gestiona noile roluri si procesul de schimbare.

Esentualul din acest document si implicatiile asupra reformei sanitare actuale, conform 95/2006, vor si prezentate intr-o alta nota (nr.2).

5.- Durata si etapele cercetarilor

Conform cu obiectivele proiectului, apreciem ca cercetarile se vor desfasura timp de 3 ani, in mai multe etape:

Etapele / Tipul – Activitatile/Termene

1. – Identificarea spatiilor destinate Farmaciei universitare si obtinerea dreptului de folosire in interesul invatamantului farmaceutic, ca proprietate privata de interes public / 01.07.2007
2. – Elaborare Statut si obtinerea pesonalitatii juridice / 01.08.2007
3. – Identificarea potentialilor furnizori de echipamente de informatica, mobilier, aparatura, instalatii, literatura farmaceutica etc., in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru functionarea farmaciei / 31.08.2007
4. – Amenajarea spatiilor, inclusiv asigurarea conditiilor igieno-sanitare, in vederea dotarii si organizarii proceselor si locurilor de munca, elaborarea fisierelor posturilor / 01.10.2007
5. – Analiza si evaluarea resurselor umane disponibile si necesare pentru atingerea obiectivelor propuse / 01.10.2007
6. – Asigurarea dotarilor si organizarea proceselor de munca in toate compartimentele structurii organizatorile / 31.09.2007
7. – Functionarea de proba a noii structuri create / 01.10.2008
8. – Incheierea protocolului cu Ministerul Sanatatii – DSPMB pentru acordarea statutului de Farmacie Universitara unor farmacii cu circuit inchis din Municipiul Bucuresti / 31.12.2007
9. – Evaluarea functionalitatii, eficientei si eficacitatii, fiabilitatii noii structuri, pentru invatamantul farmaceutic, popularizarea stadiului cercetarilor / 15.07.2008
10. – Evaluarea finala a proiectului, identificarea punctelor slabe si punctelor forte ale proiectului, corectarea erorilor, rationalizarea structurii organizatorice, reformularea activitatilor daca este cazul / 31.12.2008

Termenele de realizare a activitatilor in cele 10 etape ale proiectului au fost stabilite, avandu-se in vedere faptul ca toate activitatile se vor desfasura in paralel cu sarcinile-atributiile echipei in cadrul actualelor structuri (cadre, alte unitati).

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.