Propuneri pentru statutul farmacistului specialist-specializarea Laborator Farm

Farmacist rezident Daniela Criclevit

Se prezinta unele propuneri pentru Statutul farmacistului specialist, specializarea Laborator Farmaceutic. Propunerile au fost discutate de catre rezidenti, absolventi ai stagiului „Management in realizarea calitatii medicamentului”, anul II, promotia 2004-2006 si sintetizate de autoarea articolului.

1. Definitie
Specializarea Laborator Farmaceutic (LF) vizeaza activitati profesionale privind: controlul medicamentului, laborator clinic, toxicologie, control sanitar epidemic (1).
Farmacistul specialist LF realizeaza controlul complex al calitatii, sigurantei, si eficacitatii medicamentelor de uz uman folosite pentru prevenirea sau tratarea bolilor la om, in vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru refacerea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice, contribuind la promovarea sanatatii si sigurantei in utilizarea medicamentelor (3).

2. Pregatire profesionala
Pregatirea se face prin sustinerea examenului de intrare in rezidentiat, participare la cursuri, reprezentand partea teoretica, si analize de laborator (parte practica), sustinerea examenului de farmacist specialist(1). Programa de pregatire teoretica si practica include cunostinte de specialitate din domeniile: analiza si controlul medicamentului, biochimie, chimie sanitara, toxicologie, industria medicamentului (2). Informatiile din domeniu trebuie permanent actualizate prin absolvirea unor cursuri de perfectionare, consultarea publicatiilor de specialitate, participare la conferinte si simpozioane, utilizarea resurselor oferite de internet.

3. Exercitarea profesiei
Farmacistii specialisti, confirmati in specializarea Laborator Farmaceutic, efectueaza urmatoarele activitati:

 • sunt implicati in activitati de cercetare si organizare farmaceutica;
 • lucreaza in laboratoare pentru controlul si analiza medicamentului, in laboratoare de biochimie, chimie sanitara sau toxicologie, laboratoare de analize medicale, laboratoare galenice si de productie din industria medicamentului;
 • pot participa la ocuparea de posturi in invatamantul superior farmaceutic sau in cercetare (2);
 • acorda informatii si consiliere privind medicamentele(5).In activitatea de control al medicamentului se urmaresc:
 • denumirea substantei active, forma farmaceutica, DCI-ul, concentratia substantei active, excipientii;
 • puritatea chimica;
 • siguranta produsului (sterilitate, contaminare microbiana, endotoxine bacteriene, impuritati pirogene, toxicitate nespecifica, toleranta locala, alte teste);
 • limitele de admisibilitate pentru impuritati, conform farmacopeei sau prevederilor speciale;
 • metodele de control (principii, formule de calcul, echipament, spectre, cromatograme);
 • validarea analitica (protocol experimental, rezultate, spectre sau cromatograme de referinta, interpretarea rezultatelor);
 • testarea stabilitatii substantelor active, produsilor intermediari si a produsului finit, metode de testare (in conditii accelerate, pe termen lung, testarea foto-stabilitatii), procedurile analitice de testare;
 • conditii de calitate pentru perioada de valabilitate propusa, etc (4).

4. Drepturi si obligatii
In exercitarea profesiei, farmacistul specialist LF trebuie :

 • sa dovedeasca profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare (5);
 • sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie farmaceutica;
 • sa nu aduca prejudicii prestigiului profesional;
 • sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si cunoasterii noutatilor profesionale (5).

5. Recompense si sanctiuni
Farmacistul specialist LF raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei (5).

Bibliografie:
1. Curriculum de pregatire in specialitatea Laborator Farmaceutic; elaborat de Ministerul Sanatatii, CNPMFPS 2005/2006 ;
2. Proiecte: a) M.S. Proiect de lege – Statutul personalului sanitar, sept. 1973, 123 pag. A5; b) Proiect. Lege privind statutul personalului superior si mediu sanitar – Viata Medicala nr.48/1 decembrie 1995, pag.11;
3. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului;
4. Hotararea nr. 18/13.06.2003 a Consiliului stiintific al ANM referitoare la stabilirea perioadei de timp in care Agentia Nationala a Medicamentului solutioneaza cererile de autorizare de punere pe piata care reprezinta extensii de linie cu o noua/noi concentratie/concentratii, pentru produse medicamentoase autorizate in Romania prin procedura nationala dupa 01.01.2001;
5. Legea nr. 95/2006 privind Reforma Sistemului Sanitar din Romania – Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania.

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.