Statutul farmacistului – Propuneri

Farmacist Rezident Tiron Ovidiu-Cristinel

In numarul 5 din Decembrie 2006 al acestei reviste, am publicat un material elaborat de rezidenti pe aceasta tema, absolventii stagiului intitulat "Management in realizarea calitatii medicamentului", promotia 2004-2006.
Materialul de fata este o noua propunere, rezultat al dezbaterilor grupei de rezidenti la stagiul "Legislatie si management in Laboratorul farmaceutic", efectuat in luna martie 2008. Sinteza discutiilor si structurarea materialului a fost realizata de autorul acestui articol.

O noua Propunere pentru Statutul Farmacistului specialist
Specializarea Laborator farmaceutic

Dispozitii legislative
Organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr.58 din 19 aprilie 2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.41 din 16 ianuarie 2002; Ordonanta de Urgenta nr.64 din 30 mai 2002; Legea nr.648 din 7 decembrie 2002; Legea nr.173 din 14 mai 2004; Legea nr.463 din 4 noiembrie 2004.

1. Definirea specializarii
Specializarea Laborator Farmaceutic (LF) vizeaza activitati profesionale privind: controlul medicamentului, toxicologie, farmacologie experimentala, laborator clinic, igiena alimentatiei.

2. Obiectivul pregatirii
Formarea de farmacisti specialisti capabili sa isi asume activitatile specifice ce se deruleaza curent in laboratoarele de:
controlul medicamentuluievaluarea toxicologica a medicamentelor, analize toxicologice chimico-clinice, toxicologie chimico-legala, controlul abuzului si al substantelor de abuz, analize toxicologice in clinicile de boli profesionale, ecotoxicologie si toxicologia mediului, toxicologie industrialaigiena alimentatieiexplorari biochimice (1).

3. Ocuparea postului de farmacist rezident in specialitatea Laborator Farmaceutic
Se realizeaza prin sustinerea si promovarea examenului de intrare in rezidentiat, specializarea Laborator farmaceutic, ocuparea locurilor in specialitate facandu-se in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita numarului de locuri publicate. Tematica de concurs si bibliografia aferenta sunt avizate de Colegiul Farmacistilor din Romania, aprobate de Ministerul Sanatatii Publice si publicate in ziarul "Viata medicala" si pe internet la adresa www.rezidentiat.ro (4).

4. Pregatirea teoretica si practica. Locurile de desfasurare a practicii indrumate de laborator
Durata stagiilor este de 3 ani. regatirea teoretica si practica se realizeaza prin cursuri, referate, seminarii si lucrari practice, desfasurate in cadrul Facultatii de Farmacie, pe parcursul primilor doi ani, structura stagiilor fiind prevazuta in Curricula de pregatire prin rezidentiat a farmacistilor, urmand ca in anul trei, practica sa se desfasoare in laboratoarele de profil, sub indrumare, dupa cum urmeaza:
A. Controlul medicamentului:

 1. Efectuarea de analize (chimice, fizico-chimice, microbiologice si biologice) pe forme farmaceutice
 2. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor analizelor
 3. Intocmirea buletinului de analiza si a specificatiei produsului

B. Toxicologie:

 1. Toxicologie chimico-legala
 2. Analize toxicologice in clinicile de boli profesionale
 3. Analize de ecotoxicologie si toxicologia mediului

C. Analize chimico-toxicologice in laboratoarele de control al abuzului si substantelor de abuz
D. Farmacologie experimentala
E. Laborator clinic:

 1. Analiza probelor de sange si interpretarea rezultatelor
 2. Analiza probelor de urina si interpretarea rezultatelor
 3. Analiza sucului gastric
 4. Analiza lichidului cefalo-rahidian

F. Igiena alimentatiei:

 1. Controlul calitatii apei
 2. Controlul calitatii alimentelor
 3. Analiza fizico-chimica a aditivilor alimentari

Locurile de desfasurare a practicii indrumate de laborator sunt laboratoarele abilitate in analiza si controlul medicamentului sau Laboratorul de monitorizare a eficacitatii terapeutice si a potentialului toxic al substantelor cu impact asupra omului si a mediului inconjurator din Bucuresti sau laboratoarele similare acestuia, din celelalte centre universitare (1).
La incheierea stagiilor de pregatire conform programei de pregatire pentru specialitatea Laborator Farmaceutic, farmacistii rezidenti in specialitatea Laborator Farmaceutic se pot prezenta la examenul organizat de Ministerul Sanatatii Publice pentru obtinerea titlului de specialist.

5. Activitati specifice
Farmacistii rezidenti confirmati in specializarea Laborator Farmaceutic, precum si farmacistii specialisti cu aceasta specializare, realizeaza controlul complex al calitatii, sigurantei si eficacitatii medicamentelor de uz uman folosite pentru prevenirea sau tratarea bolilor la om, pentru refacerea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice, contribuind astfel la promovarea sanatatii si sigurantei in utilizarea medicamentelor (2).

Pe langa activitatile specifice din laboratoarele pentru controlul si analiza medicamentului, de toxicologie, de chimie sanitara, de microbiologie sau de biochimie, laboratoarele galenice si de productie din industria medicamentului, farmacistii specialisti in Laborator Farmaceutic participa activ la efectuarea studiilor clinice, alaturi de echipa de medici si farmacisti clinicieni, intr-o stransa colaborare. De asemenea, farmacistii specialisti in Laborator Farmaceutic sunt sursa de informare pentru ceilalti specialisti in stiintele medicale.

6. Drepturi si obligatii
Drepturi:
sa formuleze cereri si propuneri conducatorului de stagiu si de rezidentiat pe parcursul specializariisa fie informati corect si in timp util asupra solutionarii cererilor sa participe activ alaturi de echipa de medici si farmacisti clinicieni la efectuarea studiilor clinicesa foloseasca toate dotarile sociale, profesionale si culturale puse la dispozitie de institutia de invatamant superiorsa participe la ocuparea de posturi in invatamantul superior farmaceutic sau in cercetaresa publice lucrari stiintifice in domeniusa participe la manifestatii stiintifice de profil din tara si din strainatatesa colaboreze cu alte organe sau institutii nationale si internationalesa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite 1n conformitate cu prevederile legii. Obligatii:

In exercitarea specializarii, farmacistul specialist in Laborator Farmaceutic trebuie:
sa dovedeasca profesionalismsa respecte drepturile legale ale pacientilor si confidentialitatea studiilor clinice la care participasa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie farmaceuticasa actioneze, pe toata durata exercitarii specializarii, in vederea cresterii gradului de pregatire professionala si a cunoasterii noutatilor din domeniu (4). 7. Sanctiuni
Farmacistul specialist in Laborator Farmaceutic raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si reglementarilor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei (4).

Bibliografie selectiva:
1. Curricula de pregatire prin rezidentiat a farmacistilor. Specializare: Laborator Farmaceutic
2. Ordonanta Guvernului nr. 58 din 19 aprilie 2001 (actualizata) privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar;
3. Legea nr. 95/2006 privind Reforma Sistemului Sanitar din Romania – Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania.
4. www.rezidentiat2007.info

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.