Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

1. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009 s-a publicat si Ordinul nr. 419/435 din 31 martie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, emis de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ordin care prevede:

 • Formularul cu regim special (anexa nr. 1) pe care se face prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala de catre medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu exceptiile prevazute de lege (prescrierea medicamentelor stupefiante si psihotrope, prescriptia medicala pentru bolnavii de diabet zaharat insulinotratat);
 • In anexa nr. 2 se specifica faptul ca pot elibera prescriptiile medicale cu si fara contributie personala farmaciile care, la data eliberarii prescriptiilor medicale, au încheiat cotract de furnizare de medicamente cu casa de asigurari de sanatate, precum si alte prevederi referitoare la bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii etc.

2. Ordinul nr. 384/413 din 26 martie 2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, emis de ministrul sanatatii, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2009, aproba: formularul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare si instructiunile privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizate în sistemul de asigurari sociale de sanatate.

3. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, s-a publicat Ordinul nr. 426 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2009, emis de Ministerul Sanatatii, care abroga Ordinul ministrului sanatatii nr. 411/2009 privind aprobarea listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, despre care am discutat în articolul trecut, precum si orice altă dispozitie contrară.

4. Colegiul Farmacistilor din Romania a publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 15 iulie 2009, Decizia nr. 2 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania si a Codului deontologic al farmacistului, aprobate de Adunarea Generala Nationala a Colegiului Farmacistilor din Romania.
In anexa nr. 1 este prevazut Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania care cuprinde:

 • Principiile generale; principalul obiect de activitate al Colegiului Farmacistilor din Romania este controlul si supravegherea exercitarii profesiei de farmacist, dar si aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de farmacist si pastrarea prestigiului acesteia în cadrul vietii sociale;
 • Colegiul Farmacistilor din Romania exercita activitatea în 5 domenii principale, si anume: profesional, etic şi deontologic, jurisdicţie profesionala şi litigii, economico-social, administrativ şi organizatoric;
 • Spre deosebire de alte asociatii profesionale, colegiile teritoriale de la nivelul judetelor, respectiv municipiul Bucuresti, detin autonomie organizatorica, functionala si financiara;
 • Un alt principiu general prevazut este rolul Colegiului Farmacistilor din Romania ca si organizatie profesionala, de a apara demnitatea si promova drepturile si interesele membrilor sai în toate sferele de activitate, de a apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului în exercitarea profesiei si de a asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica;
 • Atributiile Colegiului: colaboreaza cu Ministerul Sanatatii prin controlul aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea farmaceutica în care se desfasoara; apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai în toate sferele de activitate; atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala a membrilor sai; administreaza Registrul unic al farmacistilor din Romania; elaboreaza si adoptă Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania, controleaza modul în care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala si dreptul de decizie profesionala ale farmacistului;
 • In capitolul nr. III este mentionata problematica organizarii si functionarii Corpului profesional al farmacistilor;
 • Organele de conducere la nivel national ale Colegiului Farmacistilor din Romania sunt: Adunarea Generala, Consiliul National, Biroul Executiv si presedintele;
 • Alcatuirea organelor de conducere, durata mandatelor membrilor alesi în cadrul organelor de conducere, atributiile organelor de conducere, conditiile în care se adopta hotarari, procedura de convocare a sedintelor ordinare si a celor extraordinare, rolul comisiilor de specialitate, caracteristicile deciziilor organelor de conducere, comisiile de lucru care realizeaza atributiile mentionate mai sus: Comisia de studii si strategii de dezvoltare, Comisia profesional-stiintifica si de învatamant, Comisia economico-sociala si de asigurari de sanatate, Comisia de etica si deontologie profesionala, Comisia imagine, relatii interne si externe; Comisia acreditari, avizari si autorizari, Comisia administrativa si financiar-contabila;
 • Mai multe structuri ierarhice sau administrative, departamente, care vor fi coordonate de catre unul dintre membrii Biroului executiv si în functie de numarul de posturi si de schema de personal aprobata de Consiliul National; atributiile comisiilor de specialitate ale Consiliului National, atributiile consiliilor colegiilor teritoriale;
 • Mentionarea categoriilor de structuri teritoriale, procedura alegerilor membrilor acestora si încetarea calitatii de membru etc.;
 • Caracteristicile abaterii disciplinare, sanctiunile care se aplica, procedura actiunii disciplinare, caracteristicile comisiilor disciplinare, procedura declansarii actiunii disciplinare, convocarea farmacistului sesizat, informarea si audierea acestuia etc.

Marinela Manole, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.