Terapia cu și fără interferon a hepatitei C cronice (mai ales fără, în prezent)

2. Pentru genotipul 2:

 • sofosbuvir 400 mg (Sovaldi), oral, o dată/zi și ribavirină 500 sau 600 mg de 2 ori/zi, timp de 12 până la 24 săptămâni;
 • sofosbuvir 400 mg (Sovaldi), oral, o dată/zi și daclatasvir 60 mg (Daklinza), oral, o dată/zi timp de 12 până la 24 săptămâni, depinzând de gradul de fibroză.

3. Pentru genotipul 3:

 • sofosbuvir 400 mg (Sovaldi), oral, o dată/zi, asociat cu daclatasvir 60 mg (Daklinza), oral, o dată/zi și ribavirină 500 sau 600 mg de 2 ori/zi, timp de 12 până la 24 săptămâni, în funcție de gradul de fibroză;
 • sofosbuvir 400 mg (Sovaldi), oral, o dată/zi, ribavirină 500 sau 600 mg de 2 ori/zi și peginterferon alfa săptămânal, timp de 12 săptămâni.

4. Pentru genotipul 4:

 • combinația fixă ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg (Harvoni), oral, o dată/zi, 12 săptămâni;
 • combinația fixă ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/ritonavir 100 mg (2 compr. Viekirax), oral, o dată/zi și ribavirină 500 sau 600 mg de 2 ori/zi, pentru 12 săptămâni;
 • combinația fixă elbasvir 50 mg/grazoprevir 100 mg (Zepatier), oral, o dată/zi, timp de 12 săptâmâni.

5. Pentru genotipurile 5 și 6:

 • combinația fixă ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg (Harvoni), oral, o dată/zi, 12 săptămâni;
 • sofosbuvir 400 mg (Sovaldi), oral, o dată/zi, ribavirină 500 sau 600 mg de 2 ori/zi și peginterferon alfa săptămânal, timp de 12 săptămâni.

Înainte de folosirea unui DAA, EMA recomandă screeningul pacienților pentru detectarea co-infecției cu virus hepatic B (HBV), pentru a reduce riscul reactivării hepatitei B. Mulți dintre pacienții purtători de HCV sunt purtători și de HBV și sunt asimptomatici. Eradicarea agresivă cu DAA a HCV poate produce reactivarea unei hepatite B, deoarece co-infecția cu HCV suprimă activitatea HBV [16].

Asocierea DAA cu alte medicamente poate da naștere unor interacțiuni medicamentoase cu consecințe serioase. Medicii și farmaciștii trebuie să analizeze atent întreaga medicație a unui pacient, pentru a identifica aceste probleme de terapie medicamentoasă. În tabelul 3 sunt redate unele dintre interacțiunile semnificative clinic în care pot fi implicate DAA. Mare atenție necesită interacțiunile medicamentoase care pot apărea în cazul pacienților care sunt infectați atât cu virus HIV, cât și cu HCV. Aceste situații necesită uneori folosirea unor doze diferite față de cele uzuale. De exemplu, utilizarea concomitentă a antiretroviralului atazanavir (Reyataz) necesită scăderea dozei zilnice de daclatasvir la 30 mg; însă dacă daclatasvir se folosește împreună cu efavirenz (Sustiva) sau etravirin, doza trebuie crescută la 90 mg pe zi [4].

Tabel 3. Exemple de interacțiuni medicamentoase ale DAA [12] [14] [10] ATENȚIE! Această listă conține câteva exemple din numeroasele interacțiuni medicamentoase la care pot participa medicamentele folosite pentru tratamentul hepatitei C cronice. Se recomandă consultarea surselor bibliografice consacrate pentru informații complete și actuale pentru fiecare situație concretă de asociere medicamentoasă!

DAA Mecanism Medicamentul cu care interacționează Recomandare
Sofosbuvir Inductorii puternici ai glicoproteinei P scad nivelul plasmatic al sofosbuvirului, care este substrat al glicoproteinei P Carbamazepină

Fenitoină

Fenobarbital

Oxcarbazepină

Rifampicină

Tipranavir/

ritonavir

Sunătoare

Nu se asociază
Daclatasvir Daclatasvir este metabolizat de CYP3A4. Inductorii puternici CYP3A4 grăbesc metabolizarea daclatasvirului Efavirenz

Ertravirin

Dexametazonă

Se crește doza de daclatasvir la 90 mg pe zi
Daclatasvir este metabolizat de CYP3A4. Inhibitorii CYP3A4 scad metabolizarea daclatasvirului Rifampicină

Fenitoină

Carbamazepină

Sunătoare

Nu se asociază
Antifungice azolice

Claritromicină

Atazanavir

Se scade doza de daclatasvir la 30 mg pe zi
Daclatasvir inhibă glicoproteina P, transportorii OATP1B1 și OATP1B3 Digoxin Se ajustează doza de digoxin
Ombitasvir/

paritaprevir/

ritonavir (Viekirax)

Ritonavir este inhibitor enzimatic CYP3A4 puternic, cu risc de supradozare a medicamentelor, substrat al acestei enzime simultan folosite Alfuzosin

Amiodaronă

Dronedaronă

Chinidină

Ranolazină

Salmeterol

Sildenafil

Midazolam

Asociere contraindicată
Everolimus

Sirolimus

Tacrolimus

Nu se recomandă folosirea concomitentă
Inhibarea CYP3A4 şi/sau OATP1B de către paritaprevir. Lovastatin

Simvastatin

Atorvastatin

Repaglinid

Asociere contraindicată
Losartan

Valsartan

Candesartan

Monitorizare clinică și reducerea dozei de sartani
Inhibarea BCRP (breast cancer resistance protein) de către paritaprevir, ritonavir și dasabuvir. Sulfasalazină Prudență la asociere

Recomandări pentru pacient legate de stilul de viață

Deoarece hepatita cronică C afectează, în principal, ficatul, pacienții infectați cu HCV trebuie consiliați să evite consumul de alcool. Renunțarea la tutun este și ea recomandată, iar pacienții supraponderali sau obezi trebuie încurajați să slăbească, deoarece rezistența la insulină poate agrava suferința ficatului.

Făcând analiza medicației unui pacient cu hepatită C cronică, farmacistul poate identifica interacțiuni medicamentoase semnificative clinic, deoarece medicamentele antivirale sunt frecvent implicate în astfel de interacțiuni. Mai ales în cazul DAA, intrate pe piață extrem de recent (ultimii 5 ani), pentru care nu există încă suficientă experiență în utilizare, farmacistul poate participa la activitatea de farmacovigilență și poate consilia folosirea lor corectă.

Pentru ABONAMENTE și CREDITE DE SPECIALITATE click AICI!

Bibliografie:

1. WHO. Hepatitis C. Fact sheet. Updated July 2017 [http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/].
2. www.healthline.com. The History of Hepatitis C: A Timeline.
3. EASL. Recommandations on Treatment of Hepatitis C 2016.
4. AASLD/IDSA/IAS-USA. HCV Guidance: Recommendations for testing, managing and treating hepatitis C. Last Updated april 2017.
5. Rutherford AE. Hepatitis C, Chronic.; http://www.merckmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary-disorders/hepatitis/hepatitis-c,-chronic accesat 15 august 2017. 2016.
6. ANMDM. Copegus. Rezumatul Caracteristicilor Produsului. Ultima actualizare februarie 2015.
7. Au JS, Pockros Pj. Novel Therapeutic Approach for Hepatitis C. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 2014; 95(78).
8. EMA. PegIntron. Rezumatul Caracteristicilor Produsului. Actualizat aprilie 2017.
9. EMA. Olysio. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare mai 2017.
10. EMA. Viekirax. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare aprilie 2017.
11. EMA. Zepatier. Rezumatul Caracteristcilor Produsului. Ultima actualizare mai 2017.
12. EMA. Sovaldi. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare martie 2017.
13. EMA. Harvoni. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare iunie 2017.
14. EMA. Daklinza. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare martie 2017.
15. EMA. Epclusa. Rezumatul Caracteristicilor Produsului. Ultima actualizare iunie 2017.
16. EMA. Direct-acting antivirals for hepatitis C: EMA confirms recommendation to screen for hepatitis B. 2016 decembrie.
17. EMA. Exviera. Rezumatul Caractersticilor Produsului. Ultima actualizare aprilie 2017.

Cuvinte-cheie: , , , ,

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.