Realizarea digitală a lucrărilor din zirconiu

Rezumat:

Dioxidul de zirconiu este un material revoluționar, deosebit de important cu precădere în medicina dentară. Structurile de zirconiu sunt net superioare din punct de vedere al adaptării și închiderii marginale datorate scanării cu led, a biocompatibilității cu țesuturile din cavitatea bucală, a rezistenței la forțele masticatorii și esteticii în treimea cervicală și incizală. Lucrarea de laborator prezintă cerințele unui sistem modern necesar pentru realizarea unei lucrări protetice dentare și etapele acestei proceduri.

Cuvinte-cheie: dioxid de zirconiu, lucrări protetice dentare, cavitate bucală

Abstract:

Zirconium dioxide is a revolutionary product, very important especially in dentistry. Zirconia structures are far superior to the materials used by older generations of dental doctors because of the adjusting and closing marginal due to scanning led, biocompatibility of tissues in the mouth, resistance to masticatory forces and aesthetics in the cervical and incisal third. This laboratory work presents the requirements of a modern system needed for dental zirconia study and its steps during procedure.

Keywords: zirconium dioxide, dental zirconia, buccal cavity

Dioxidul de zirconiu este un material revoluționar, deosebit de important cu precădere în medicina dentară. Dacă generațiile anterioare de medici dentiști foloseau ca structură internă metalele nobile, seminobile și inoxidabile (de tip CR-NI, CR-CO), generațiile actuale au posibilitatea să lucreze cu structurile de zirconiu. Acestea sunt net superioare din punct de vedere al adaptării și închiderii marginale datorate scanării cu led, a biocompatibilității cu țesuturile din cavitatea bucală, a rezistenței la forțele masticatorii și esteticii în treimea cervicală și incizală.

Tehnica de realizare a lucrărilor protetice din zirconiu este tehnica CAD (Computer Aided Design) – CAM (Computer Aided Manufacturing) în combinație cu diferite aparate de frezat în cinci axe.

Printre cerințele unui astfel de sistem modern se numără:

 • Prezența unor sisteme hardware corespunzătoare (aparat scanat, mașină de frezat în 5 axe);
 • Prezența unor sisteme software bune pentru scanare, prelucrare și frezare;
 • O echipă profesionistă alcătuită din tehnicieni dentari și medici dentiști, mașiniști, specialiști IT și ingineri din domeniul CNC;
 • Blocurile de Zr cu ytriu stabilizat de la un furnizor acreditat, cu barcode-uri individualizate pentru a fi prelucrate în mod adecvat la frezat și la sinterizare;
 • Certificate ISO;
 • Cuptoare de sinterizare moderne și fidele din punct de vedere al temperaturii;
 • Infrastructura internă de control al calității;
 • Verificarea tuturor etapelor tehnice de laborator.

Etapele de cabinet și laborator pentru realizarea unei lucrări protetice din dioxid de zirconiu sunt următoarele:

 • Prepararea cu prag a dinților ce urmează să fie protezați;
 • Amprentarea cu polieter sau amprentarea digitală a câmpului protetic și a arcadei antagoniste;
 • Determinarea ocluziei cu materiale speciale de mușcătură;
 • Realizarea lucrărilor protetice provizorii în cavitatea bucală din biacril compozit (tehnica Scutan) pentru a proteja dinții și a conforma gingia la nivelul preparațiilor pe tot parcursul tratamentului;
 • Cimentarea provizorie a lucrărilor provizorii;
 • Turnarea modelelor de lucru sau printarea 3D a acestora în cazul amprentării digitale;
 • Scanarea modelelor cu scanere de ultimă generație (lumină cu led);
 • Realizarea designului digital al viitoarei lucrări protetice;
 • Frezarea lucrării protetice în blocul de zirconiu;
 • Colorarea lucrării protetice frezate, la culoarea dorită, înainte de sinterizare;
 • Sinterizarea în cuptoare speciale 1500 °C timp de 9 ore;
 • Adaptarea, prelucrarea, finisarea, realizarea texturii vestibulare, verificarea contactelor ocluzale în mișcările de dinamică ale mandibulei;
 • Probă în cavitatea bucală a lucrării protetice (verificarea adaptării interne și cervicale, culorii, formei, volumului, a contactelor ocluzale în ocluzia statică și dinamică, punctelor de contact);
 • Glazurarea cu lustere a lucrării protetice;
 • Cimentarea definitivă a lucrării protetice în cavitatea bucală.

Pentru realizarea unei astfel de lucrări protetice, tehnicile de șlefuire a bonturilor și de cimentare a lucrării finale nu sunt diferite de cele clasice. Cu alte cuvinte, folosind un astfel de material, medicul nu are nevoie de pregătire suplimentară.

Aceste lucrări protetice pot fi realizate în întregime sau parțial din dioxid de zirconiu. Când sunt realizate parțial, peste această structură trebuie stratificate diverse mase ceramice. Când lucrarea protetică este realizată în întregime din zirconiu, ea se numește monolitică. În cazul cavității bucale, datorită forțelor masticatorii mari, ideal este ca lucrările protetice să fie realizate dintr-un singur material.

Companiile producătoare de blankuri de dioxid de zirconiu au dezvoltat în ultimii ani un zirconiu cu o transparență crescută pentru a fi folosit în realizarea lucrărilor protetice din zona frontală. Zona frontală superioară și inferioară (canin – canin) este cea care influențează și participă la estetica facială și fonație.

În secolul XXI, cerințele estetice ale pacienților sunt foarte crescute. De aceea, în zirconiu a fost adăugat ytriu, cu rolul de a proteja în profunzime structura de Zr și de a împiedica propagarea fisurilor și defectelor ce pot apărea prin prelucrarea acestuia în interiorul materialului. Ytriumul este elementul chimic care contribuie la stabilitatea materialului. De aceea, zirconiul trebuie prelucrat întotdeauna sub apă sau cu pietre dedicate pentru această procedură.

Un alt aspect important de menționat este că supraîncălzirea zirconiului duce la apariția defectelor. Comparativ cu celelalte materiale nemetalice folosite în medicina dentară, dioxidul de zirconiu monolitic cu transparență este cel mai puțin pretențios din punct de vedere al etapelor clinico-tehnice. În medicina dentară, pentru a obține o estetică identică cu dinții naturali, avem nevoie de materiale care să reflecte lumina și nu să o absoarbă. Dinții naturali au un comporatament policrom față de diverse tipuri de lumină. Aceleași proprietăți optice trebuie să le aibă și materialul din care realizăm lucrarea protetică artificială realizată de echipa medic-tehnician dentar.

Cu cât zirconiul este mai transparent, cu atât duritatea lui scade. Cu alte cuvinte, duritatea este invers proporțională cu transparența. Importantă este geometria confecționării lucrărilor de zirconiu deoarece este un material casabil la torsiune și de aceea nu trebuie cimentat provizoriu, ci numai definitiv în cavitatea bucală. La cimentare trebuie folosit un ciment transparent pentru a nu influența și modifica culoarea lucrării protetice după cimentare.

Prin urmare, putem spune în acest moment că suntem norocoși că ne desfășurăm activitatea într-o eră digitalizată și putem realiza pentru pacienții noștri lucrări estetice și funcționale, monolitice cu transparență, identice cu dinții naturali. Un alt avantaj pentru siguranța pacientului folosind astfel de tehnologii este dat de faptul că, atunci când se scanează modelul, fiecare preparație este validată de scaner și, dacă avem zone retentive, primim de la centrul de frezare un folder cu ce mai trebuie să îmbunătățim la nivelul preparației. Astfel, adaptarea lucrării este perfectă la nivelul bonturilor protetice, condiție esențială pentru succesul pe termen mediu și lung al lucrării protetice.

Pentru ABONAMENTE și CREDITE DE SPECIALITATE click AICI!

Cuvinte-cheie: , , , ,

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.