Comisia Europeană a aprobat BLINCYTO® pentru tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută

BLINCYTO® este primul anticorp bi-specific de mobilizare a limfocitelor T (BiTE®) aprobat în Uniunea Europeană. Comisia Europeană (CE) a acordat Amgen autorizaţia de comercializare condiţionată pentru BLINCYTO® (blinatumomab), pentru tratamentul adulţilor cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B şi cromozom Philadelphia negativ (Ph-), recidivată sau refractară.

LLA este o formă rară de cancer al sângelui şi măduvei osoase, caracterizat prin progresie rapidă.1,2 Valoarea mediană a supravieţuirii generale la adulţii cu LLA recidivată sau refractară este de trei până la cinci luni.3,4 Conform estimărilor, în Uniunea Europeană, incidenţa LLA cu precursor de celulă B şi cromozom Ph-, refractară sau recidivată, la adulţi, este de aproximativ 900 de pacienţi anual.5

“Suntem bucuroşi de decizia Comisiei Europene de a acorda autorizaţie condiţionată de comercializare pentru BLINCYTO. BLINCYTO și-a dovedit eficacitatea în tratarea LLA, o afecţiune extrem de dificil de tratat, pentru care pacienţii au avut la dispoziție până acum un număr limitat de opţiuni terapeutice” a afirmat dr. Sean E. Harper, vice preşedinte executiv al departamentului de Cercetare şi Dezvoltare din cadrul Amgen. “Această aprobare constituie un reper important în cercetarea din domeniul imunoterapiei. BLINCYTO reprezintă prima validare clinică a platformei terapeutice BiTE®, o strategie nouă şi inovatoare, prin care sistemul imunitar al organismului este ajutat să lupte împotriva cancerului.”

Autorizaţia de comercializare condiţionată pentru BLINCYTO se bazează pe rezultatele a două studii clinice de fază 2, studiul ‘211 şi studiul ‘206. În studiul pivot ‘211, o proporţie de 42,9% dintre pacienţi au obţinut remisiune completă (RC) sau RC cu recuperare hematologică parţială (RCh*) cu BLINCYTO ca agent terapeutic unic.

“Am testat BLINCYTO în tratamentul LLA, cea mai agresivă formă de cancer cu limfocite B pe care o cunoaştem şi am observat o rată a remisiunii semnificativă din punct de vedere statistic,” a afirmat dr. Max S. Topp, profesor la spitalul din Wuerzburg, Germania. Acesta este primul progres major în decursul a mai mult de două decenii în beneficiul pacienţilor cu acest tip cancer dificil de tratat.”

“Prognosticul pentru pacienţii adulţi cu LLA care sunt refractari la tratament sau prezintă recidivă este slab şi, pentru aceşti pacienţi, BLINCYTO poate constitui o nouă opţiune de tratament” a afirmat Hervé Dombret, M.D., profesor la Universitatea Paris, spitalul Saint Louis, Paris, Franţa.” Este important atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi, să dispună de mai multe opţiuni de tratament pentru această formă acută de leucemie.”

Prin aprobarea CE se acordă o autorizaţie de comercializare centralizată, în regim condiţionat, cu etichetare unitară în cele 28 de ţări membre ale UE. Norvegia, Islanda şi Principatul Liechtenstein, ca membri ai Spaţiului Economic European (SEE), vor adopta decizii corespunzătoare pe baza deciziei CE. Acordarea unei licenţe condiţionate implică faptul că aceasta trebuie reînnoită anual şi va fi transformată în licenţă standard completă, după îndeplinirea obligaţiilor subsecvente licenţierii.

Despre studiul ‘211

Studiul ‘211 a fost un studiu de fază 2 deschis, multicentric, cu un singur braţ, de evaluare blinatumomab. Pacienţii eligibili au avut vârsta de minimum 18 ani, fiind diagnosticaţi cu LLA cu precursor de celulă B şi cromozom Ph-negativ, refractară sau recidivată – recidivată cu durata primei remisiuni de maximum 12 luni după primul tratament de salvare, sau recidivată sau refractară după primul tratament de salvare, sau recidivată la mai puţin de 12 luni de la transplantul alogen de celule stem hematopoietice (TACSH), şi cu 10% blaşti la nivel medular.

Obiectivul principal a fost rata RC/RCh* în primele 2 cicluri de tratament cu blinatumomab. Din cei 189 de pacienţi evaluaţi în cadrul studiului, 42,9% (81/189; IÎ de 95% 35,7 – 50,2) au obţinut RC sau RCh* în primele 2 cicluri de tratament cu blinatumomab, cele mai multe răspunsuri (79% [64/81]) fiind înregistrate în cadrul primului ciclu de tratament. Într-o analiză exploratorie predefinită în protocol, 82,2% (61/73) dintre pacienţii evaluabili cu boală reziduală minimă (minimal residual disease, MRD) şi RC/RCh* au avut şi răspuns MRD. Cele mai frecvente reacţii adverse (mai mult de 20%) au fost reacţii legate de perfuzie (67,2%), infecţii (63%), pirexie (59,8%), cefalee (34,4%), neutropenie febrilă (28%), edem periferic (25,9%), greaţă (24,3%), hipokalemie (23,8%), constipaţie (20,6%) şi anemie (20,1%). Cele mai grave reacţii adverse care au apărut în timpul tratamentului cu blinatumomab au inclus: infecţii (31,7%), evenimente neurologice (16,4%), neutropenie/neutropenie febrilă (15,3%), sindromul de eliberare de citokine (0,5%) şi sindromul de liză tumorală (0,5%).

Despre studiul ‘206

Studiul ‘206 a fost un studiu de fază 2, deschis, multicentric, cu doze crescute progresiv care a evaluat siguranţa şi eficacitatea administrării blinatumomab la 36 pacienţi, cu vârsta de 18 ani sau peste, la care LLA cu precursor de celulă B a recidivat după ce aceştia au primit cel puțin tratament de inducţie şi consolidare, sau cu boală refractară cuantificată cu mai mult de 5% blaşti la nivel medular, care aveau un status de performanţă ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de cel mult 2, supravieţuire estimată de cel puţin 12 săptămâni, şi care nu au primit transplant autolog de CSH în interval de 6 luni anterior iniţierii tratamentului, transplant alogen cu CSH în interval de 3 luni anterior iniţierii tratamentului sau care nu au fost trataţi anterior cu blinatumomab. Rata de obţinere a RC/RCh* a fost de 69,4% (25/36), 15 pacienţi obţinând RC (41,7%; IÎ de 95%, 25,5% – 59,2%) şi 10 pacienţi obţinând RCh* (27,8%; IÎ de 95%, 14,2% – 45,2%). O proporţie de 88% (22/25) dintre pacienţii cu RC hematologic au obţinut şi răspunsuri MRD. Rezultatele globale privind siguranţa obţinute în acest studiu au fost concordante cu profilul de siguranţă cunoscut al blinatumomab.

Despre LLA la adulţi în Europa

Incidenţa LLA la adulţi în ţările europene este în general între 0,6 şi 0,9 la 100.000 de persoane pe an.6 Dintre cazurile de LLA înregistrate la adulţi, aproximativ 75% sunt cazuri de LLA cu precursor de celulă B, dintre acestea 75-80% prezintă cromozom Ph- şi la circa jumătate dintre adulţii afectaţi boala va fi recidivantă sau refractară.6 Astfel, în contextul unei populaţii estimate la 416 milioane de adulţi în UE7, se poate aproxima că incidenţa LLA Ph-, cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată la adulţi este de circa 900 de pacienţi anual.5

Despre BLINCYTO® (blinatumomab)

BLINCYTO este un anticorp bi-specific de mobilizare a limfocitelor T (BiTE®) orientat de CD19, care se leagă specific la markerul CD19 exprimat pe suprafaţa celulelor de tip B şi a markerului CD3 exprimat pe suprafaţa limfocitelor T. BLINCYTO a primit statutul de terapie revoluţionară şi a fost desemnat pentru evaluare prioritară de către Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, în momentul actual fiind aprobată în SUA pentru tratamentul LLA cu precursor de celulă B şi cromozom Ph-negativ, refractară sau recidivată. Această indicaţie este aprobată în regim de aprobare accelerată. Prelungirea aprobării pentru această indicaţie poate depinde de verificarea beneficiilor clinice în studii clinice ulterioare.

Despre tehnologia BiTE

Anticorpii BiTE® sunt un tip de imunoterapie, cercetată și dezvoltată datorită potenţialului ei de a combate cancerul prin faptul că ajută sistemul imunitar al organismului să detecteze şi ţintească celulele maligne. Aceşti anticorpi modificaţi sunt concepuţi să acţioneze împotriva a două ţinte simultan, juxtapunând limfocitele T (un tip de celule albe sanguine capabile să distrugă alte celule percepute ca ameninţare) la celulele canceroase. Anticorpii BiTE® facilitează amplasarea limfocitelor T în imediata vecinătate a celulelor ţintă, pentru a permite astfel celulelor T să injecteze toxine şi să declanşeze moartea celulei canceroase (apoptoza). Anticorpii BiTE® sunt investigaţi în prezent pentru potenţialul acestora de a trata o gamă variată de tipuri de cancer.

Informaţii importante privind siguranţa produsului comercializat în UE

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare în UE şi SEE. Toate reacţiile adverse suspectate trebuie raportate în conformitate cu sistemul naţional de raportare.

Reacţiile adverse descrise în această secţiune au fost identificate în studiul clinic pivot (N=189). Cele mai grave reacţii adverse care pot apărea în timpul tratamentului cu blinatumomab includ: infecţii (31,7%), evenimente neurologice (16,4%), neutropenie/neutropenie febrilă (15,3%), sindromul de eliberare de citokine (0,5%) şi sindromul de liză tumorală (0,5 %). Cele mai frecvente reacţii adverse au fost: reacţii legate de perfuzie (67,2%), infecţii (63,0%), pirexie (59,8%), cefalee (34,4%), neutropenie febrilă (28%), edem periferic (25,9%) greaţă (24,3%), hipokalemie (23,8%), constipaţie (20,6%), anemie (20,1%), tuse (18,5%), diaree (18,0%), tremor (17,5%), neutropenie (17,5%), durere abdominală (16,9%), insomnie (15,3%), oboseală (15,3%) şi frisoane (15,3%).

Consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru informaţiile complete de prescriere ale produsului la nivel european.

Informaţii de siguranţă cu privire la produsul BLINCYTO în S.U.A.

Informaţii importante de siguranţă cu privire la indicaţia BLINCYTO® (blinatumomab) în S.U.A. Aceste informaţii privind siguranţa sunt specifice indicaţiei actual aprobate în S.U.A.

INDICAŢIE APROBATĂ ÎN SUA

BLINCYTO® este indicat pentru tratamentul leucemiei limfoblastice acute (LLA) cu precursor de celulă B şi cromozom Philadelphia negativ, recidivată sau refractară.

Această indicaţie este aprobată în regim de aprobare accelerată. Prelungirea aprobării pentru această indicaţie poate fi condiționată de verificarea beneficiilor clinice în studii clinice ulterioare.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA PRODUSULUI COMERCIALIZAT ÎN S.U.A.

ATENŢIONARE: SINDROMUL DE ELIBERARE DE CITOKINE şi TOXICITĂŢI NEUROLOGICE

• La pacienţii care primeau BLINCYTO® a fost raportată apariţia sindromului de eliberare de citokine (SEC), care poate pune în pericol viaţa sau cauza decesul. Întrerupeţi temporar sau definitiv tratamentul cu BLINCYTO® în funcţie de recomandări.

• La pacienţii care primeau BLINCYTO® au fost observate toxicităţi neurologice, care pot fi severe, pot pune în pericol viaţa sau cauza decesul. Întrerupeţi temporar sau definitiv tratamentul cu BLINCYTO® în funcţie de recomandări.

Contraindicaţii

BLINCYTO® este contraindicat la pacienţi cu hipersensibilitate cunoscută la blinatumomab sau la oricare dintre componentele formulei produsului.

Atenţionări şi precauţii

• Sindromul de eliberare de citokine (SEC): La pacienţii care primeau BLINCYTO® a fost raportată apariţia SEC în forme care pot pune în pericol viaţa sau cauza decesul pacientului. Au fost raportate şi reacţii cauzate de perfuzie, care pot fi imposibil de deosebit clinic de manifestările SEC. Pacienţii trebuie monitorizaţi îndeaproape pentru depistarea semnelor şi simptomelor unor evenimente grave, precum pirexie, cefalee, greaţă, astenie, hipotensiune, creşterea nivelului de alaninaminotransferază (ALT), creşterea nivelului de aspartataminotransferază (AST), creşterea nivelului bilirubinei totale (TBILI), coagularea intravasculară diseminată (CID), sindromul extravazării capilare şi limfo-histiocitoză hemofagocitară/sindrom de activare macrofagică (HLH/MAS). Întrerupeţi temporar sau definitiv administrarea BLINCYTO® după cum se menţionează în Informaţiile de Prescriere (IP).

• Toxicităţi neurologice: Aproximativ 50% dintre pacienţii care au primit BLINCYTO® în studiile clinice au prezentat toxicităţi neurologice. Cazuri de toxicitate neurologică severă, care a pus în pericol viaţa, au fost înregistrate la aproximativ 15% dintre pacienţi, acestea incluzând encefalopatie, convulsii, tulburări de vorbire, tulburări ale stării de conştienţă, confuzie şi dezorientare, tulburări de coordonare şi echilibru. Durata mediană până la debutul oricărei toxicităţi neurologice a fost de 7 zile. Monitorizaţi pacienţii pentru semne sau simptome şi întrerupeţi tratamentul cu BLINCYTO® temporar sau definitiv după cum se specifică în IP.

• Infecţii: Aproximativ 25% dintre pacienţii care au primit BLINCYTO® au dezvoltat infecţii grave, unele dintre acestea au pus viața în pericol sau au fost fatale. Administraţi antibiotice profilactice şi utilizaţi teste de monitorizare în funcţie de necesitate în timpul tratamentului. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semne şi simptome de infecţie şi trataţi corespunzător, inclusiv prin întreruperea temporară sau definitivă a administrării BLINCYTO® dacă este necesar.

• Sindromul de liză tumorală (SLT): Au fost înregistrate cazuri de apariţie a sindromului de liză tumorală care pot ameninţa viaţa sau cauza decesul. În timpul tratamentului cu BLINCYTO® trebuie instituite măsuri preventive, inclusiv citoreducţia non-toxică ante-tratament şi hidratare pe durata tratamentului. Monitorizaţi pacienţii pentru semne şi simptome de SLT şi întrerupeţi temporar sau definitiv BLINCYTO® după cum este necesar pentru a gestiona aceste evenimente.

• Au fost observate cazuri de neutropenie şi neutropenie febrilă, inclusiv cazuri care pun în pericol viaţa. Monitorizaţi parametrii de laborator corespunzători în timpul perfuziei cu BLINCYTO® şi întrerupeţi tratamentul cu BLINCYTO® în caz de neutropenie prelungită.

• Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: din cauza potenţialului de a cauza evenimente neurologice, inclusiv convulsii, pacienţii care primesc BLINCYTO® prezintă riscul de pierdere a conştienţei şi trebuie sfătuiţi să nu conducă autovehicule şi să nu se angajeze în ocupaţii sau activităţi periculoase precum manevrarea unor utilaje grele sau potenţial periculoase pe durata administrării BLINCYTO®.

• Creşterea nivelului enzimelor hepatice: Creşterile temporare ale valorilor enzimelor hepatice au fost asociate cu tratamentul cu BLINCYTO®. Majoritatea acestor evenimente a fost observată pe fondul coprezenţei SEC. Durata mediană până la debut a fost de 15 zile. La 6% dintre pacienţi au survenit creşteri de gradul 3 sau mai mari ale enzimelor hepatice în absenţa SEC şi au condus la întreruperea tratamentului la mai puţin de 1% dintre pacienţi. Nivelurile ALT, AST, gamma-glutamiltransferazei (GGT) şi al TBILI trebuie monitorizate înainte de iniţierea şi în timpul tratamentului cu BLINCYTO®. Acesta trebuie întrerupt dacă transaminazele cresc până la valori de peste 5 ori limita superioară a normalului (LSN) sau dacă TBILI depăşeşte cu mai mult de 3 ori LSN.

• Leucoencefalopatie: Deşi nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestui fapt, la pacienţii care primeau BLINCYTO®, în special la cei trataţi anterior cu radioterapie craniană şi chimoterapie antileucemică, au fost observate modificări la examinarea prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) indicând prezenţa leucoencefalopatiei.

• În timpul tratamentului cu BLINCYTO® au fost observate erori de preparare şi administrare. Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile de preparare (inclusiv amestecarea componentelor) şi de administrare din IP pentru a minimiza erorile de medicaţie (inclusiv cele privind subdozajul şi supradozajul).

Reacţii adverse

• Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate (≥ 20%) în studiile clinice au fost pirexia (62%), cefaleea (36%), edemul periferic (25%), neutropenia febrilă (25%), greaţa (25%), hipokalemia (23%), erupţia cutanată (21%), tremurăturile (20%), diareea (20%) şi constipaţia (20%).

• La 65% dintre pacienţi au fost raportate reacţii adverse grave. Cele mai frecvente reacţii adverse grave (≥ 2%) au inclus neutropenia febrilă, pirexia, pneumonia, sepsis, neutropenia, infecţie asociată dispozitivului utilizat, tremurăturile, encefalopatia, infecţia, supradozajul, starea de confuzie, bacteriemia stafilococică şi cefaleea.

Recomandări privind dozele şi administrarea

• BLINCYTO® se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă continuă, la o viteză de perfuzare constantă, cu ajutorul unei pompe de perfuzie neelastomerice, programabile, dotate cu sistem de blocare şi alarmă.

• Este foarte important ca instrucţiunile de preparare (inclusiv amestecarea) şi administrare furnizate în versiunea completă a Informaţiilor de Prescriere să fie strict respectate pentru a minimiza riscul erorilor de medicaţie (inclusiv subdozajul şi supradozajul).

Consultaţi documentul complet cu Informaţii de Prescriere din S.U.A, şi ghidul de tratament pentru BLINCYTO de pe site-ul www.BLINCYTO.com.

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.