Cu ajutorul tratamentelor personalizate, cancerul nu va mai fi în curând o boală mortală

Medicina a f?cut progrese importante în cercetarea cancerului ?i în dezvoltarea tratamentelor pentru aceast? boal?. Chimioterapia, singura op?iune terapeutic? în tratamentul cancerului pân? de curând, care a fost descoperit? în a doua jum?tate a secolului XX, va fi de acum sprijinit? ?i poate la un moment dat chiar înlocuit? de terapiile de genera?ie nou?, care ac?ioneaz? asupra sau în interiorul celulelor cancerigene, promi?ând o eficien?? mai mare ?i mai pu?ine efecte secundare.
Tipuri de terapii personalizate pentru cancer
Tratamentele personalizate pentru cancer nu au efecte citotoxice pe scar? larg?, concentrându-se pe proteinele specifice care sunt implicate în procesele de semnalizare. Astfel ele reu?esc s? blocheze semnalele care transmit celulelor cancerigene s? creasc? ?i s? se divid? necontrolat. Exist? mai multe tipuri de tratamente personalizate care ofer? o ?ans? mai mare la via?? bolnavilor de cancer:
Inhibitorii transduc?iei semnalului
Acest tratament se refer? la molecule mici care blocheaz? enzimele specifice ?i receptorii factorilor de cre?tere care sunt responsabili de dezvoltarea celulelor canceroase. Practic, se stopeaz? proliferarea necontrolat? a celulelor canceroase care sufer? muta?ii genetice ?i care în mod normal nu mai r?spund la semnalele ce activeaz? apoptoza. În acest proces sunt implica?i receptorii ErbB, care sunt afecta?i în peste 90% din tumorile solide, care includ cancerul pulmonar, la cap, gât sau sân.
Inhibitorii angiogenezei
Angiogeneza ( cre?terea de noi vase de sânge), care într-un organism s?n?tos ajut? la vindecarea r?nilor prin restabilirea fluxului sangvin în ?esuturile afectate, într-un organism afectat de cancer ajunge s? hr?neasc? tumorile cu oxigen ?i nutrien?i, favorizând dezvoltarea lor ?i conducând la tumori secundare ?i metastaze. Prin inhibarea circuitelor prin care se transmit semnalele celor 3 receptori cheie ai tirozin kinazei (responsabile de declan?area angiogenezei): VEGFR, PDGFR ?i FGFR se pot inhiba ?i mecanismele de cre?tere a tumorii. În prezent, inhibitorii angiogenezei sunt investiga?i în studii clinice pentru tratamentul cancerului de prostat?, sân, pancreas, creier, ovarian, pulmonar dar ?i pentru leucemii ?i limfoame.
Inhibitorii kinazei ciclului celular
Kinazele ciclului celular sunt proteine care controleaz? diviziunea celular?, iar tulburarea procesului de diviziune este o caracteristic? fundamental? a cancerului. Modelele de tumori in vivo sugereaz? c? inhibi?ia Plk1 (polo-like kinaza 1) duce la inhibarea ?i regresia tumorii.
Anticorpi monoclonali
Anticorpii monoclonali se refer? ?a moleculele proiectate s? copieze anticorpii produ?i în mod normal de sistemul imunitar al organismului pentru a avea efecte specifice asupra celulelor cancerigene. Ace?tia pot eviden?ia celulele cancerigene sistemului imunitar, pot bloca semnalele de cre?tere, pot preveni formarea de noi vase de sânge ?i pot transporta radia?iile c?tre cancer.
Terapia genelor
Prin terapia genelor, cercet?torii experimenteaz? mai multe modalit??i de a trata cancerul, fie prin stimularea capacit??ii naturale a organismului de a ataca celulele canceroase, fie prin înlocuirea sau blocarea genelor alterate cu unele s?n?toase, fie prin inserarea de gene în celulele canceroase pentru a le face s? r?spund? mai bine la tratament.
Spre deosebire de chimioterapie, care este toxic? ?i pentru ?esuturile s?n?toase, provocând o mul?ime de efecte secundare, tratamentele personalizate au efect terapeutic direct asupra celulelor canceroase. Aceste terapii le ofer? medicilor posibilitatea de a individualiza tratamentul pe baza setului unic de ?inte moleculare produse de tumora pacientului.
Un nou tip de tratament pentru cancerul pulmonar
Aceste terapii noi ?i-au dovedit deja eficien?a în tratarea cancerului pulmonar la pacien?ii cu muta?ie EGFR (care reprezint? aproximativ 25% din totalul cazurilor de cancer pulmonar). Boehringer Ingelheim a dezvoltat primul inhibitor care blocheaz? familia ErbB, despre care spuneam c? induc cancerul pulmonar non-microcelular, cel de sân, de cap ?i de gât. Pentru a putea beneficia de avantajele acestui tratament, este important ca pacien?ii s? fac? o analiz? pentru testarea muta?iei EGFR. Asocia?ia pentru Patologie Molecular? recomand? metoda PCR (reac?ia de polimerizare în lan?) ?i cea a secven?ializ?rii pentru analiza muta?iei EGFR.
”Sunt cutez?tor, dar cred c? în 4-5 ani, testarea muta?iei EGFR va fi o metoda curent? de diagnostic, iar pe baza profilului genetic vom reu?i s? personaliz?m ?i mai mult tratamentul”, a declarat dr. R?zvan Curc?, medic primar oncolog, ?ef Sec?ie Oncologie, Spitalul Jude?ean Alba Iulia, în cadrul conferin?ei despre tratamentul personalizat al cancerului pulmonar.
Deocamdat? îns?, în România, aceast? analiz? nu este decontat?, iar introducerea noilor terapii pentru cancer pe lista medicamentelor gratuite ?i compensate r?mâne în continuare o promisiune neîndeplinit? de c?tre Ministerul S?n?t??ii, de?i ar aduce economii importante la buget, dup? cum declar? Cezar Irimia, Pre?edintele Federa?iei Asocia?iilor Bolnavilor de Cancer din România: „Studiile arat? c? abordarea personalizat? în tratamentul cancerului aduce economii la bugetul social de 40%, deoarece renun??m la administrarea în mas? de medicamente la care majoritatea pacien?ilor nu r?spund. De vreme ce în alte ??ri ale Uniunii Europene, pacien?ii beneficiaz? de astfel de tratamente din bugetul de asigur?ri sociale, este un drept al pacientului român s? beneficieze ?i el, compensat, de analizele de depistare a muta?iilor ?i ulterior de terapii ?intite.”

Text: Bianca B?descu
Surs?: Oncology from Boehringer Ingelheim

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.