Rețeaua privată de sănătate Regina Maria va deschide o nouă clinică în Pitești

Cea de-a 19-a policlinic? din re?eaua Regina Maria va fi deschis? la Pite?ti ?i va oferi servicii medicale care vor acoperi 10 specialit??i: medicin? intern?, medicina muncii, boli infec?ioase, urologie, pediatrie, endocrinologie, dermato-venerologie, obstetric?-ginecologie, diabet zaharat, nutri?ie ?i boli metabolice ?i ecografie.

Noul centru medical va avea o suprafa?? de 300 mp, iar valoarea investi?iei se ridic? la 300 000 euro.

Lansarea Policlinicii REGINA MARIA Pite?ti vine ca un pas firesc în evolu?ia noastr?. Urm?rim în mod constant excelen?a serviciilor, într-un efort de îmbun?t??ire a infrastructurii medicale, a calit??ii profesionale a personalului ?i a rela?iei de respect ?i d?ruire pentru fiecare pacient. Întodeauna am urm?rit s? fim mai aproape de pacien?ii no?tri, oferindu-le nu doar cele mai bune solu?ii medicale, ci ?i grija ?i aten?ia de care au nevoie. Cu noua policlinica deschis? în Pite?ti reu?im s? oferim servicii medicale complexe pacien?ilor din ora? ?i din zonele limitrofe.” – a declarat Wargha Enayati, Pre?edinte Re?eaua Privat? de S?n?tate Regina Maria.

Text: Bianca B?descu

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.