Cum se eliberează concediile medicale în caz de carantină

Normele din România prevăd explicit procedura prin care se eliberează concediile medicale în caz de carantină. Acestea sunt reglementate prin ordinul nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Concediul pentru carantină nu diminuează numărul zilelor normale de concediu medical

La secţiunea a 3-a, concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, articolul 35 se arată că în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de: a) indemnizație pentru reducerea timpului de muncă; b) concediu și indemnizație pentru carantină; c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare

Articolul 35 subliniază faptul că (1) indemnizația şi concediul pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică. (2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică. În plus, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. (3) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină se determină conform art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. (4) Indemnizația pentru carantină se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Articolul 56 arată că (1) durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă și pentru carantină, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni. (2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte.

Acesta este un articol pur informativ. Redacţia Galenus susţine informarea corectă a cititorilor, selectarea ştirilor conform normalor jurnalistice şi susţine eforturile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru prevenirea infodemiei (ştiri false, neverificate, cu rolul de a stârni panică).

Cuvinte-cheie: , , ,

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.